­­Skörden 2016 - större än väntat och av god kvalitet

Årets totala svenska skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd är större än både femårsgenomsnittet och den skördeprognos som Lantmännen publicerade i juli. Den svenska skörden 2016 har överlag god kvalitet för samtliga grödor.

– Kvaliteten är bättre än normalt med vissa undantag och kvantiteten är större än vi prognostiserade i juli månad. Det är glädjande för landets lantbrukare som därmed har en bättre skörd att sälja jämfört med föregående år. Det har också överlag varit en bra skördesäsong för Lantmännen med jämna kvaliteter, säger Mikael Jeppson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen Lantbruk.

Jordbruksverket bedömer att totalskörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd i år kommer att bli 5,9 miljoner ton, vilket är större än Lantmännens prognos i juli, men inte i nivå med de senaste två årens rekordvolymer. År 2015 var ett historiskt år med utmärkta förhållanden som gav den största skörden på 25 år med 6,6 miljoner ton. Årets skörd visar bättre kvalitet än föregående år, bland annat med högre proteinhalter.

Skörden startade tidigare än normalt, men drog ut längre över säsongen beroende på flera regnavbrott. De lokala variationerna har varit stora på grund av att nederbörden ofta kommit i form av lokala åskskurar. Den ovanligt torra väderleken under maj och juni månad drabbade södra Sverige hårt och skörden i södra Sverige var generellt något mindre än normalt.

Mellansverige har haft bättre förutsättningar och har kunnat bärga något större skördar än normalt. De vårsådda grödorna bidrog till att lyfta skördevolymen medan skörden av oljeväxter var relativt sämre än väntat, främst beroende på insekts- och svampangrepp.

Kvarnvetet har överlag hållit god kvalitet med bra falltal och rymdvikt. Proteininnehållet på i snitt 12 procent är betydligt bättre jämfört med förra året. Årets maltkorn håller också en god proteinhalt som i huvudsak ligger inom de intervall som krävs av kunderna. Det har funnits partier med proteinhalter över önskade nivåer.

– Det är glädjande att utfallet av årets skörd är bra och problemen med sjukdomar och angrepp har varit små. Dock har vissa problem med svampangrepp förekommit, som Fusarium i maltkorn i Mälarområdet och höga DON-halter i havre i västra Sverige. S­­amtidigt ligger hektaravkastningen i snitt något över medel, säger Mikael Jeppsson.

Hur marknaden internationellt kommer att se ut framöver är svårt att förutsäga. Runt Svarta havet och i Östeuropa blev skördarna mycket goda. Den franska skörden var svag och de baltiska länderna drabbades av kraftiga regn vid skördetid vilket försämrade kvaliteten avsevärt. Tyskland och Polen har fått en skörd under medel.

– Priserna framöver kommer till stor del att påverkas av skörden 2017. Den höga kvaliteten på den svenska skörden ger ett bra utgångsläge för svensk industri och för att kunna göra exportaffärer, avslutar Mikael Jeppsson.

Bilder finns tillgängliga här: http://lantmannen.com/bildbanken 

För mer information, kontakta:
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk
Tel: 010-5560495, mikael.jeppsson@lantmannen.com
Lantmännens pressjour: 0730-46 58 00

Om Lantmännen Lantbruk
Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com/omlantmannen

Taggar:

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Media

Media