Stor del av svenska skörden redan såld

Många lantbrukare har från hösten fram till idag passat på att sälja en del av den förväntade skörden, framförallt maltkorn och vete, till bra priser. Lantmännen upplever i år ett stort intresse att sälja delar av sin kommande skörd redan nu.

Inför skörd 2015 har Lantmännen redan i början på mars köpt fyra gånger så mycket spannmål från lantbrukare jämfört med samma tidpunkt ifjol. Många lantbrukare har fångat ett bra säljläge för en del av sin kommande skörd och har framförallt satsat på att sälja maltkorn och vete.

– I en marknad som rör sig kraftig upp och ner är det viktigt att ha en försäljningsstrategi på gårdsnivå för att lyckas. Lantbrukare agerar affärsmässigt och många har redan nu sålt delar av sin skörd till priser som ger ett bra odlingsnetto, säger Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk.

– Det är viktigt att fortsätta med en aktiv försäljningsstrategi. Till exempel att redan nu bestämma hur man ska agera om priset börjar sjunka. ”Vilken är den lägsta prisnivån som jag kan tänka sig att sälja till” brukar vara en bra fråga att ställa sig, fortsätter Mikael Jeppsson.

I dagarna pågår också årets poolavtalsteckning för fullt. Poolavtalet innebär att Lantmännen ansvarar för marknadsbevakning och försäljning för lantbrukarens räkning. Intresset för poolavtalet har ökat kraftigt de senaste åren.

– Vi är tacksamma för det förtroende vi fått med den kraftiga ökningen av poolavtal de senaste åren, det ökade intresset tyder på att lantbrukarna har ett stort förtroende för oss när det gäller deras spannmålsaffärer. Intresset för att sälja delar av sin kommande skörd redan nu visar att lantbrukarna har en tydlig försäljningsstrategi och agerar affärsmässigt, säger Johan Andersson divisionschef Lantmännen Lantbruk.

För mer information, kontakta:
Johan Andersson, divisionschef Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5564046, johan.andersson@lantmannen.com
Mikael Jeppsson, chef spannmålsenheten Lantmännen Lantbruk, telefon: 010-5560495, mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel. 0730-46 58 00

  

Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se


Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 8 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se/omlantmannen

Taggar:

Om oss

Lantmännen Lantbruk är Lantmännens kärnverksamhet. Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Lantmännen Lantbruk hade under 2018 cirka 750 anställda i Sverige. Läs gärna mer på lantmannenlantbruk.se

Prenumerera

Media

Media