Alarik Sandrup, Lantmännen, ny ordförande för ePURE

Läs original

ePURE, branschorganisationen för Europas etanolproducenter, har utsett Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, till ny ordförande.

I onsdags den 29 maj utsåg ePURE, branschorganisationen för Europas etanolproducenter, Alarik Sandrup till ny ordförande under en tvåårig mandatperiod. Alarik har tidigare varit viceordförande inom ePURE och var med och grundade organisationen för tio år sedan.

– Klimatfrågan växer allt starkare i hela EU och inte minst transporternas ökande utsläpp oroar såväl lagstiftare som allmänhet. Europeisk etanol är tveklöst en av de mest kostnadseffektiva och hållbara lösningarna för att vända den negativa klimattrenden. Genom vårt engagemang i ePURE kan Lantmännen och Lantmännens medlemmar bidra till att både lösa klimatproblematiken och att skapa bättre förutsättningar för europeisk etanolproduktion, säger Alarik Sandrup.

Lantmännen har under lång tid varit en föregångare bland EU:s biodrivmedelsproducenter. Det världsledande bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol, som med restprodukter och spannmål producerar etanol som minskar utsläppen med över 90 procent, är ett tydligt bevis på att etanol kan produceras extremt hållbart.

ePURE representerar europeiska producenter av förnybar etanol och bevakar deras intressen gentemot EU:s institutioner, intressenter inom industrin, media, forskningsvärlden och allmänheten. Organisationen är en viktig aktör för att sprida information om fördelarna med etanol i Europa.

Organisationen har sex personer anställda, är baserad i Bryssel och omfattar idag 34 medlemsföretag med cirka 50 anläggningar i 16 olika EU-länder. Medlemmarnas verksamheter motsvarar sammanlagt cirka 85 procent av all produktion av förnybar etanol i Europa.

Läs mer om ePURE här: https://epure.org/

Foto: ePURE

För mer information, kontakta gärna: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tel: 070 602 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar