Andra delen av Lantmännens åtgärdspaket – på cirka 55 miljoner kronor – går nu ut till medlemmarna

Läs original

Den andra delen av Lantmännens omfattande åtgärdspaket är nu på väg ut till  medlemmarna. Beloppen som går till lantbrukarna baseras på deras handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under september till december 2018.

Fjolårets torka och värme ledde till att spannmålsskördarna nästan halverades, vilket slog hårt mot svenskt lantbruk. Lantmännen gick i augusti förra året ut med ett kraftfullt åtgärdspaket för att underlätta för sina medlemmar.

Nu i veckan fördelas den andra delen av åtgärdspaketet ut till de svenska lantbrukare som är medlemmar i Lantmännen. Den här delen utgörs av en extra rabatt och tillägg på 2% på medlemmarnas handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under förra årets sista fyra månader (september till december 2018). Medlen finns tillgängliga som en kreditfaktura på fakturakontot.

− Totalt kommer cirka 55 miljoner kronor att fördelas på Lantmännens medlemmar. Jag är mycket nöjd med att vi som lantbrukskooperativ har kunnat rikta kraftfulla insatser till medlemmarna för att lindra de negativa konsekvenserna av förra årets extremväder. Detta kommer att förbättra läget något för våra lantbrukare samtidigt som vi blickar framåt och hoppas på ett normalår, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Lantmännens åtgärdspaket innefattar olika satsningar som beslutades under sommaren 2018, till ett totalt värde av cirka 220 miljoner kronor, bland annat extra utdelning till medlemmarna, extra rabatt och tillägg på all handel med Lantmännen Lantbruk Sverige, sänkt kreditränta och slopade avgifter i vid återköp av spannmålskontrakt. Den första delen av paketet uppgick till cirka 150 miljoner kronor och betalades ut i september förra året.

− Det är också ett styrkebesked att Lantmännen i år föreslår den högsta ordinarie utdelningen någonsin. Utöver de åtgärder som har gjorts med anledning av torkan föreslår Lantmännens styrelse en utdelning till medlemmarna på 619 miljoner kronor, säger Per Lindahl.

För mer information kan man som medlem enklast logga in på Lantmännens digitala tjänst LM² Ekonomi, eller mejla Lantmännens kassatjänst.

Vid frågor, kontakta gärna: 

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00