Claes Johansson om tekniksprången som banar väg för en hållbar matproduktion

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson bloggar om AgTech – agriculture tech – på Hagainitiativets hemsida. Ny teknik är en viktig nyckel för att ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi och för att föda en globalt växande befolkning. 

Idag bloggar Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson på Hagainitiativets hemsida. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Lantmännen är medlemmar i Hagainitiativet sedan 2011.

I sitt blogginlägg berättar Claes Johansson om hur Lantmännen använder sig av ny teknik för att optimera insatserna på åkern, med fördelar för råvarukvaliteten, klimatet, den biologiska mångfalden och för lantbrukaren själv i form av ökad lönsamhet. Lantmännen investerar också stort i forskning som främjar digitaliseringen av det svenska lantbruket. 

– Inom Lantmännen, som ägs av 25 000 svenska bönder, har vi redan kommit långt i att omfamna den nya tekniken. Växtförädling, precisionsodling, GPS och digitala plattformstjänster är en naturlig del av det moderna lantbruket. Och tekniken fortsätter ständigt att utvecklas, säger Claes Johansson.

Här kan du läsa hela blogginlägget: https://www.hagainitiativet.se/sv/blogg/Claes-Johansson-AgTech-skyndar-p%C3%A5-omst%C3%A4llningen-till-ett-h%C3%A5llbart-jordbruk

För mer information, kontakta gärna:

Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
Tel: 0703 28 97 92, e-post: claes.johansson@lantmannen.com  
Lantmännens pressjour 
Tel: 0730 46 58 00, e-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media