CropTailor knäcker havrekoden

Det svenska biotech-företaget CropTailor är först i världen med att kartlägga havrens DNA. Forskningen kommer att bidra till att nyttigare och mer hållbara havresorter kan tas fram. Lantmännen, som bedriver världsledande havreforskning, är majoritetsägare i CropTailor. 

CropTailor har tillsammans med forskningskonsortiet ScanOats lyckats sekvensera det omfattande och komplexa havregenomet. Detta öppnar möjligheter för växtförädlare att utveckla nya nyttiga havresorter, exempelvis havre med högre halter av kostfibern betaglukan eller högre proteinhalt. Dessutom kan havresorter utvecklas som passar bättre för det svenska klimatet och kan bli mer tåliga mot skadeinsekter och svampangrepp.

– Det känns fantastiskt att vi efter flera år av omfattande forskningsarbete äntligen har knäckt koden! Att ha tillgång till havrens hela genomsekvens är revolutionerande och vi kommer nu att kunna ta fram ännu bättre havresorter, säger Olof Olsson, vd på CropTailor.

Lantmännen, som är majoritetsägare i bolaget, gläds åt forskningsframgångarna inom CropTailor. Sedan lång tid tillbaka satsar Lantmännen stort på forskning och utveckling. En viktig del av företagets FoU-arbete ligger inom växtförädling för att kunna förbättra råvarukvalitet, hälsoegenskaper och motståndskraft hos olika typer av grödor.

– Vår svenska havre är redan idag bland den bästa på världsmarknaden och exporteras till bland annat USA, Kanada och Kina. Nu kan vi optimera havresorterna ytterligare vilket kommer att leda till fördelar för konsumenterna men också en ökad betalningsvilja och en ökad export av svensk havre, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen och styrelseordförande i CropTailor.

CropTailor har utgått ifrån en viss havresort, Belinda, i sitt arbete med kartläggningen. Framöver kommer företaget att fortsätta analysera havresorten Belinda och utveckla ett genediteringssystem för havre. CropTailor kommer även att sekvensbestämma ytterligare havresorter för att få fram ett referensgenom och på så sätt kunna identifiera specifika egenskaper som endast finns i vissa havresorter. Informationen är viktig för vetenskapen i stort och för den framtida havreförädlingen.

För mer information, kontakta gärna: 

Olof Olsson, vd på CropTailor
Tel: 0703 15 53 63
E-post: olof.olsson@croptailor.com

Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen
Tel: 0705 57 83 39
E-post: mats.larsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om CropTailor
CropTailor är ett privatägt svenskt bioteknikföretag, baserat i Lund, som utvecklar nya havresorter med unika egenskaper. Företaget använder en teknologi (icke GMO) med betydligt snabbare och med mycket högre precision än traditionell växtförädling. CropTailors affärsidé är att erbjuda partners exklusiva rättigheter till en havresort som är skräddarsydd för specifika behov. Läs mer på www.croptailor.com.

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar