Frukostmöte 5/12 om de stora kostnadsökningarna i livsmedelsindustrin och behovet av höjda konsumentpriser

Läs original

Media hälsas välkomna till ett frukostmöte den 5 december, arrangerat av Livsmedelsföretagen och Lantmännen. Några av ämnena som kommer att avhandlas är de kraftigt ökade råvarukostnaderna som många producenter nu upplever, läget för det svenska lantbruket efter sommarens torka och behovet av ökade konsumentpriser.

Mötet inleds av Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman. Därefter presenterar chefekonom Carl Eckerdal sitt Konjunkturbrev för tredje kvartalet 2018, i vilket han bl. a. har tagit reda på hur stora kostnadsökningar Livsmedelsföretagens medlemsföretag nu drabbas av som ett resultat av torkan. Carl kommer även att förklara hur mycket konsumentpriserna bör höjas för att täcka de ökade kostnaderna.

Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson kommer därefter att ge en fördjupad beskrivning av situationen för svenskt lantbruk och vilka konsekvenser torkan har för Lantmännen. Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen och ordförande i Sweden Food Arena, kommer att prata om svenska mervärden och vikten av att värna svensk livsmedelsproduktion. Per kommer även berätta om Sweden Food Arena, en samverkansarena för forskning och innovation för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev kommer ut fyra gånger per år och bygger på en enkät bland Livsmedelsföretagens medlemsföretag samt svensk och internationell statistik.

Tid: onsdagen den 5 december kl. 08:30-09:30. Vi bjuder på frukost från kl 08:00.

Plats: Lantmännens huvudkontor, Sankt Göransgatan 160A, Provköket (anmäl dig till Lantmännens presschef Tora Zeijlon i receptionen)

Anmälan: Maila Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen, på daniel.emilson@li.se, senast 4 december kl 12:00. OBS! Begränsat antal platser. 

Intervjuer: Efter frukostmötet finns det möjlighet till enskilda intervjuer.

För mer information, kontakta gärna: 

Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen
Tel: 0762 75 83 60
E-post: daniel.emilson@li.se

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Livsmedelsföretagen 
Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 185 miljarder kr årligen och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Prenumerera

Media

Media