Kinas ambassadör studerade svensk livsmedelsproduktion i Skåne

Report this content
Läs original

Kinas ambassadör Gui Congyou besökte igår flera lantbruk och produktionsanläggningar i Kristianstad med omnejd, för att skaffa sig fördjupad kunskap om svensk livsmedelsproduktion. Ökad handel mellan Sverige och Kina stod i fokus när värdföretagen Lantmännen, HKScan och Kött och Charkföretagen visade ambassadören runt.

Den 17 september arrangerade Lantmännen, HKScan och Kött och Charkföretagen en studieresa till Kristianstad för Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou. Syftet med besöket var att öka förståelsen för svensk livsmedelsproduktion och stärka samarbetet mellan de kinesiska myndigheterna och den svenska livsmedelsbranschen. Ambitionen är att möjliggöra export av fler svenska livsmedel – såsom havre och griskött, till Kina.

Under besöket fick ambassadören följa hela kedjan av grisköttsproduktion – från gård, via slakteri, till förädlade produkter. Dagen inleddes på en gård som bedriver smågrisproduktion. Den noggrannhet vad gäller djurskydd, smittskydd och låg antibiotikaanvändning – som är utmärkande för svensk grisuppfödning – var tydlig för ambassadören och hans medarbetare. Rundturen fortsatte sedan till HKScan:s anläggning i Kristianstad där slakt och styckning visades upp.

− Det var ett privilegium att få visa upp vår produktion och det ambitiösa arbete vi gör gällande djuromsorg, livsmedelssäkerhet och en hållbar köttproduktion. Vi förbereder oss nu väl inför export till Kina och utvecklar vår produktion och vårt sortiment för att anpassa oss till den kinesiska marknadens efterfrågan, säger Sofia Hyléen Toresson, vd på HKScan Sverige.

Dagen avslutades söder om Kristianstad på Mosslunda gård, där bland annat produktion av spannmål och kyckling visades upp. Gården drivs av Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

− Besöket var mycket uppskattat och gav oss en möjlighet att visa upp svensk hållbar livsmedelsproduktion. Lantmännen jobbar aktivt för en ökad handel av jordbruksråvaror och livsmedel mellan Sverige och Kina, och denna typ av kunskapsutbyte är en viktig del i processen. Sverige har en mycket god djuromsorg och tillhandahåller spannmålsprodukter och kött av mycket hög kvalitet, som vi hoppas kunna erbjuda även de kinesiska konsumenterna, när vi har blivit godkända för export till Kina, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

I nuläget har Sverige inget tillstånd att exportera havre och griskött till Kina. När det gäller processen att få svensk havre och svenskt griskött godkänt för export till Kina finns det protokoll framförhandlade för signering. När respektive protokoll väl är påskrivet behöver varje enskild produktionsanläggning inspekteras och godkännas av de kinesiska myndigheterna innan exporten kan påbörjas.

− Exakt när svensk export av griskött till Kina kan påbörjas är ännu ovisst. De svenska företagen är förberedda för handel med Kina, och redo att börja exportera så fort alla godkännanden finns på plats, säger Magnus Därth, vd på Kött- och Charkföretagen.

Under dagen deltog, utöver Gui Congyou och hans sällskap, även Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström, regeringens nationella samordnare för livsmedelsexport, Johan Krallis-Anell, Håkan Henriksson, chefsveterinär, samt representanter för Lantmännen, Kött och Charkföretagen, och HKScan.

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com  

Magnus Därth, vd Kött- och Charkföretagen
Tel: 08 762 65 33
E-post: magnus.darth@kcf.se  

Ylva Swenzén, kommunikationsdirektör HKScan
Tel: 08 725 85 10
E-post: ylva.swenzen@hkscan.com

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Om HKScan
HKScan är ett nordiskt kött- och måltidsföretag. Nära 7 200 yrkeskunniga medarbetare strävar efter att servera världens mest krävande konsumenter och säkerställa kvalitet genom hela värdekedjan, från gård till gaffel. HKScan producerar, marknadsför och säljer högkvalitativa och hållbart framtagna produkter av fläsk-, nöt-,  fågel- och lammkött samt charkuterivaror och färdigmat, med starka konsumentvarumärken som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® och Tallegg®. Våra kunder finns inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till nästan 50 länder. År 2018 hade HKScan en omsättning på 1,7 miljarder euro. www.hkscan.com

Om Kött och Charkföretagen
Kött och Charkföretagen, KCF, är specialistorganisationen för den svenska kött- och charkbranschen. Medlemsföretagen i Kött och Charkföretagen, KCF, bedriver verksamhet inom kött-, chark- eller färdigmatsbranschen i Sverige. Medlemmarna i Kött och Charkföretagen, KCF, är stora och små, hanterar svensk såväl som importerad råvara och tillverkar både konventionella och ekologiska produkter. Antalet medlemmar är 75 stycken. Kött och Charkföretagen, KCF, representerar företag som sammanlagt omsätter ca 28 miljarder kronor och sysselsätter ca 8 000 personer. Kött- och charkbranschen är därmed den näst största enskilda delbranschen inom livsmedelssektorn. www.kcf.se