Lantmännen Agrovärme och Gimmersta Energi bildar Gimmersta Agrovärme

Report this content
Läs original

Lantmännen Agrovärme, som levererar fjärrvärme i mellersta och södra Sverige, och Gimmersta Energi – som levererar fjärrvärme i Katrineholmstrakten – bildar nu gemensamt bolaget Gimmersta Agrovärme.

Lantmännen Agrovärme fortsätter enligt sin strategi att växa via partnerskap med lokala aktörer. Lantmännen Agrovärme ingår nu ett långsiktigt partnerskap med Gimmersta Energi. I samband med detta flyttas fjärrvärmeverksamheten till ett nybildat bolag som samägs 50/50 av Lantmännen Agrovärme och Gimmersta Energi. Detta innebär att den operativa verksamheten i Gimmersta Energi avseende produktion och leverans av fjärrvärme per den 31 oktober 2019 överlåts till det samägda bolaget Gimmersta Agrovärme.

Gimmersta Agrovärmes leveranser av värme och ånga kommer att ske med stöd av samma lokala driftorganisation som idag men med fördelen att även Lantmännen Agrovärmes expertis inom fjärrvärme kan nyttjas i verksamheten.

−  Vi tror starkt på detta samarbete och den styrka som det nya bolaget kommer att få. Vi ser mycket positivt på samarbetet och är övertygade om att den gemensamma erfarenheten och kunskapen hos båda ägarna kommer att stärka utvecklingen av fjärrvärmerörelsen inom Gimmersta Agrovärme, säger Robert Liljekvist, grundare av Gimmersta Energi.

− Vi är väldigt stolta över att få vara med och utveckla fjärrvärmerörelsen inom Gimmersta Agrovärme. Det nya partnerskapet passar mycket väl in i vår verksamhet med fokus på fjärrvärme som produceras av lokalt biobränsle tillsammans med lokala aktörer. Tidigare ägare har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla en mycket väl skött fjärrvärmerörelse och vi ser fram emot att fortsätta att leverera prisvärd, miljövänlig och trygg fjärrvärme, säger Lantmännen Agrovärmes vd Henrik Frohm.

Partnerskapet kommer inte att få någon inverkan på leveranserna av värme och ånga till kund, som kommer att utföras av Gimmersta Agrovärme, men från samma anläggningar som tidigare.

Lantmännen Agrovärme har redan idag två värmeverksamheter i Örsundsbro och Fjärdhundra i ett partnerskap som heter Agrovärme Enköping, samt ett samarbete med kommunen i Grästorp som heter Grästorp Fjärrvärme.

För mer information, kontakta gärna: 

Henrik Frohm, vd Lantmännen Agrovärme
Tel: 010 556 33 73
E-post: henrik.frohm@lantmannen.com 

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com 

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Om Lantmännen Agrovärme
Lantmännen Agrovärmes uppdrag är att förse våra kunder med miljöriktig värme till ett konkurrensmässigt pris och skapa värde genom effektivisering, klok drift och expansion. Vi finns på 14 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 130 GWh från lokala biobränslen. Vi har intresse, kapital, kunskap, erfarenhet och ansvarskänsla som krävs för att etablera och driva små fjärrvärmesystem. Vi erbjuder flexibilitet i val av bränsle och har kompetens att utnyttja de energiprodukter som kommer från jord- och skogsbruket för produktion av värme. Se även www.agrovarme.se.

Prenumerera

Media

Media