Lantmännen del av Växadagarna 2018

Läs original

Lantmännen medverkade vid Växadagarna Mjölk och Kött, som hölls i Umeå och Jönköping. Arenan samlar aktörer och intressenter inom svensk animalieproduktion. En lönsam mjölk- och köttproduktion är avgörande för ett livskraftigt lantbruk i Sverige.  

Växadagarna Mjölk och Kött är en viktig mötesplats som samlar branschen för samtal och föreläsningar kring den svenska kött- och mjölkproduktionen. Drygt 800 besökare och ett trettiotal utställande företag per ort deltog i årets konferensdagar. Temat för 2018 var ”Vi skapar framtiden idag”, där innovation och utveckling är en viktig del för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft.

– En viktig del av Lantmännens långsiktiga inriktning är att stärka bandet till djurhållningen. Det finns ett tydligt beroende och en ömsesidig nytta av både en framgångsrik växtodling och en konkurrenskraftig djurhållning i Sverige, säger Per Lindahl, styrelseordförande i Lantmännen. 

Per Lindahl lyfte i sitt anförande fram hur Lantmännen jobbar för att utveckla och stärka lantbruksaffären tillsammans med lantbruksföretagen, där foderaffären är ett prioriterat område. En hög fodereffektivitet bidrar till en lönsammare och mer hållbar animalieproduktion i Sverige, vilket i sin tur skapar värde för konsumenten.

Utöver Lantmännen och representanter från olika delar av branschen medverkade även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi betonade de svenska mervärdena och att svenska lantbrukare tydligare ska premieras inom offentlig upphandling framgent.

Lantmännen och Växa Sverige ser stora möjligheter och utvecklingspotential inom den svenska kött- och mjölkproduktionen.

– Det är verkligen positivt att Lantmännen och vi i Växa Sverige delar tilltron till svensk matproduktion, och att vi känner att vi från båda håll är överens om att satsa på att öka produktionen i Sverige, säger Marita Wolf, styrelseordförande i Växa Sverige.

Om Växadagarna Mjölk och Kött

Växadagarna Mjölk och Kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra verksamma inom mjölk- och köttproduktion. Växadagarna 2018 arrangerades i Umeå den 23 och 24 januari respektive i Jönköping den 31 och 31 januari. Konferensen är en vidareutveckling av de populära Mjölkföretagardagarna, som arrangerats i över tio år på fem orter. Samarbetspartners i år var Lantmännen, LRF Konsult, LRF Kött samt LRF Mjölk.  

Läs mer om Växadagarna Mjölk och Kött 2018 på Växa Sveriges hemsida: https://www.vxa.se/nyheter2/2018/vaxadagarna---tack-for-denna-gang/

För mer information, kontakta gärna: 

Mette Rehnström, Marknads- och kommunikationschef Växa Sverige
Tel: 010 471 06 42
E-post: mette.rehnstrom@vxa.se

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Växa Sverige
Växa Sverige är landets största husdjursförening med 218 130 mjölkkor i Kokontrollen. Växa Sverige ägs och arbetar för 7032 medlemmar, som också är kunder, och vi har 255 förtroendevalda. Vi är ett rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare, men många av våra tjänster passar även lantbruksföretag med andra verksamhetsinriktningar. Vår verksamhet bedrivs från ett 30-tal driftplatser över i stort sett hela landet. Vi omsätter 391 miljoner kronor. Våra produkter och tjänster spänner över områden från semin och avbytarservice till avelsrådgivning, förebyggande djurhälsoarbete och rådgivning inom företags- och affärsutveckling. Läs gärna mer på https://www.vxa.se/

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar