Lantmännen delade ut stipendium till framstående student inom Agribusiness

Läs original

Lördagen den 16 december hölls examensbal för bland annat agronomer på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, var på plats för att dela ut Lantmännens och Ultuna Studentkårs Agribusiness-stipendium.

Agribusiness-stipendiet är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna. Stipendiet är en belöning till ett framstående studentarbete för en hållbar intensifiering gällande Sveriges livsmedelsproduktion. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om hur produktiviteten och lönsamheten inom svenska lantbruksföretag kan öka på ett långsiktigt hållbart sätt.

Årets stipendiat är Georg Eriksson, nyutexaminerad ekonomagronom. Georg får stipendiet för sitt mastersarbete Future food production - Exploring Swedish farmers' complex decision-making space.

Utdrag ur motiveringen: "Georg belyser i sitt arbete en högst aktuell fråga för svenskt lantbruk, nämligen den nationella livsmedelsstrategin och vilka fördelar och nackdelar den kan förväntas få för olika lantbrukssegment. Det är ett viktigt arbete som kan bidra till en ökad förståelse för hur ett policybeslut kan påverka olika lantbrukssegments förutsättningar och lönsamhet på vitt skilda sätt. Arbetet är välgjort, presenterat på ett sätt som gör det lätt att ta till sig och mycket aktuellt med sin framåtblickande ansats om lantbrukets motståndskraft vid framtida osäkerheter och förändringar".

För mer information, kontakta gärna: 

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel: 0706 51 89 33
E-post: patrik.myrelid@lantmannen.com

Beatrice Ramnerö, strategianalytiker på Lantmännen
Tel: 0706 51 89 33
E-post: beatrice.ramnero@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar