Lantmännen expanderar i Finland

Report this content
Läs original

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva den finska koncernen Myllyn Paras (Myllyn Paras), ett livsmedelsföretag som för närvarande ägs av Sponsor Capital. Förvärvet är ett viktigt steg för att ytterligare bredda Lantmännens position i Finland. Tillsammans har Lantmännen och Myllyn Paras verksamhet som täcker hela värdekedjan för spannmålsbaserade livsmedelsprodukter i Finland, vilket möjliggör långsiktig innovation och erbjudande från jord till bord.

Myllyn Paras är ett finskt livsmedelsföretag med förädling av spannmål som sin kärnverksamhet. Företaget driver kvarnverksamhet med produktion av frukost- och pastaprodukter samt ett bageri för frysta bagerivaror. Med ett starkt varumärke i Finland har Myllyn Paras ett välkänt produktutbud inom frysta bagerivaror och en väletablerad position inom mjöl, flingor, gryn, ris och pasta. Myllyn Paras levererar främst till den finska dagligvaruhandeln och foodservicemarknaden. År 2020 uppgick nettoomsättningen till cirka 60 miljoner euro och företaget sysselsätter cirka 110 personer.

Lantmännen förvärvar 100% ägarskap i Myllyn Paras. Idag har Lantmännen en etablerad position på den finska marknaden genom Lantmännen Agro Oy inom lantbruksledet och genom livsmedelsföretagen Lantmännen Unibake Oy, Vaasan Oy (båda en del av Lantmännen Unibake) samt Lantmännen Cerealia Oy. Förvärvet kommer innebära att Lantmännen utökar sin närvaro i Finland och med tillskottet av en kvarn uppfylls det strategiska målet om en inhemsk verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord även i Finland.

– Med detta förvärv ökar vi vår närvaro på den finska marknaden vilket ligger helt i linje med vår strategiska ambition om att bredda oss och växa i norra Europa. Kvarn- och bageriverksamhet är en del av Lantmännens kärnverksamhet globalt, och kompletterar således våra nuvarande affärer i Finland på ett utmärkt sätt. Vårt gemensamma erbjudande skapar förutsättningar för ytterligare innovation från jord till bord och ett bredare produktutbud som är till nytta för både kunder och konsumenter, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.

Förvärvet kommer ytterligare att förbättra vår förmåga att möta våra kunder och konsumenters behov. Vi är två företag som vilar på samma grund: omfattande erfarenhet och kompetens i utvecklandet av spannmålsbaserade livsmedel av hög kvalitet kombinerat med engagerade och kompetenta medarbetare, vilket båda utgör viktiga framgångsfaktorer när vi nu förenar våra krafter och går samman, säger Myllyn Paras vd Miska Kuusela.

Affären inväntar godkännande från det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Till dess att affären godkänns fortsätter Lantmännen och Myllyn Paras att agera som separata företag.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Om Myllyn Paras
Myllyn Paras är ett företag baserat i finska Hyvinkää som producerar, marknadsför och distribuerar mjöl, flingor, gryn och pasta såväl som fryst deg och bageriprodukter. Myllyn Paras grundades år 1928 och driver idag två fabriker i Hyvinkää och en i Tammela. Myllyn Paras är ett av de mest välkända livsmedelsvarumärkena i Finland och marknadsledande inom flera produktkategorier. Koncernen exporterar även produkter internationellt. Myllyn Paras-koncernen sysselsätter idag cirka 110 personer. För mer information: www.myllynparas.fi

Taggar:

Prenumerera

Media

Media