Lantmännen fortsätter att öka andelen RTRS-certifierad soja

Läs original

Världens sojaimportörer kan idag stötta utvecklingen av hållbar soja genom handel med certifikat. Under 2011 var Lantmännen det femte företaget i världen att köpa RTRS-certifierad soja. Lantmännen fortsätter nu att öka andelen RTRS-certifierad soja, från 22 % år 2011 till 37 % år 2012.

– Vi har goda förhoppningar om att nå vårt mål med att ha certifikat som motsvarar 50 % av sojavolymen till och med 2013, säger Claes Johansson, chef hållbar utveckling på Lantmännen.

De internationella rundabordssamtalen samlar företrädare för producenter, konsumenter och miljöorganisationer. På den nyligen avslutade årliga RTRS-konferens i Peking var frågan om marknadens hittills svaga efterfrågan på certifierad soja och det hinder som det innebär för att driva på utvecklingen i producentländerna. Lantmännen spelar därför, även som en liten aktör på en global marknad, en viktig och konkret roll genom att stärka efterfrågan på RTRS-certifikat.

För Lantmännen är det viktigt att ta ansvar för den sojaimporten som vi själva står för och samtidigt bidra till en utveckling på det globala planet eftersom sojafrågan inte kan lösas med enbart svenska insatser.

– Det är viktigt att hela värdekedjan är engagerad och vi märker att det i Sverige finns ett ökat engagemang bland flera aktörer. Lantmännen fortsätter att vara med och aktivt driva utvecklingen av en mer hållbar produktion av soja genom RTRS och arbetar för att öka volymerna certifierad soja, avslutar Claes Johansson.


För mer information, kontakta:
Gustav Kämpe, koordinator hållbar utveckling
0703297400, gustav.kampe@lantmannen.com

Här kan du läsa mer om RTRS-konferensen i Peking
Här kan du läsa mer om Lantmännens arbete med soja

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har cirka 10 000 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter 36,5 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan kan vi ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen
 

Taggar:

Prenumerera