Lantmännen förvärvar Byavärme i skånska Vinslöv

Läs original

Lantmännen Agrovärme AB, ett bolag inom Lantmännen Fastigheter, förvärvar fjärrvärmeverksamheten Byavärme AB i Vinslöv i Hässleholm.

Den 1 december förvärvade Lantmännen Agrovärme fjärrvärmeverksamheten Byavärme i Vinslöv, som ligger i Hässleholms kommun i Skåne. Målet är att driva och vidareutveckla denna väl fungerande fjärrvärmerörelse.

– Vi är mycket stolta över att få förvalta fjärrvärmesystemet i Vinslöv. Det passar väl in i vår verksamhet, som fokuserar på fjärrvärme som produceras av lokalt biobränsle tillsammans med lokala aktörer, säger Henrik Frohm, vd på Lantmännen Agrovärme.

Verksamheten tillhörde tidigare bland annat Fasab, som drivs av lokala entreprenörer med bakgrund inom entreprenad och fastighetsskötsel.

– Vi har drivit fjärrvärmeverksamheten, som bygger på lokala biobränslen, som ett viktigt miljöprojekt för Vinslöv. Nu har vi valt att lämna över till ett företag som har ett känt varumärke och står för hög kvalitet. Vi är glada över att Lantmännen Agrovärme tar över verksamheten, eftersom det är viktigt för oss att det ska fungera väl i framtiden, säger Stefan Andersson, vd på Fasab.

Lantmännen Agrovärme kommer att driva verksamheten vidare genom att nyttja expertis från tidigare ägare samt en lokal driftorganisation.

– Vi känner oss trygga med den kompetens och erfarenhet som Lantmännen Agrovärme har via sina fjärrvärmenät och vi är övertygade om att de kommer att leverera hållbar värme till kunderna, fortsätter Stefan.

– Tidigare ägare har gjort ett fantastiskt arbete med att utveckla fjärrvärmerörelsen och vi ser fram emot att fortsätta leverera prisvärd, miljövänlig och trygg fjärrvärme i Vinslöv, säger Henrik Frohm på Lantmännen Agrovärme.

För mer information, kontakta gärna:

Henrik Frohm, vd Lantmännen Agrovärme
Tel: 0703 06 27 69
E-post: henrik.frohm@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen Agrovärme
Lantmännen Agrovärmes uppdrag är att förse våra kunder med miljöriktig värme till ett konkurrensmässigt pris och skapa värde genom effektivisering, klok drift och expansion. Vi finns på 13 orter i Sverige och våra värmeverk levererar årligen ca 120 GWh från lokala biobränslen. Vi har intresse, kapital, kunskap, erfarenhet och ansvarskänsla som krävs för att etablera och driva små fjärrvärmesystem. Vi erbjuder flexibilitet i val av bränsle och har kompetens att utnyttja de energiprodukter som kommer från jord- och skogsbruket för produktion av värme. Se även www.lantmannen.com samt www.agrovarme.se.

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00