Lantmännen förvärvar foderaffär från finska bolaget Raisio

Läs original

Lantmännen förvärvar en nötfoderaffär från finska börsnoterade Raisio. Förvärvet är ett led i Lantmännens tillväxtstrategi i Östersjöområdet och stärker Lantmännen som aktör på den finska marknaden genom att bredda erbjudandet till lantbrukarna.  

Lantmännen förvärvar Raisios nötfoderaffär med två tillhörande foderfabriker och försäljning av insatsvaror för växtodling. Raisios nötfoderaffär är en stor spelare på den finska lantbruksmarknaden, med en marknadsandel på cirka 35 procent och en omsättning (2017) på 74 miljoner euro. Genom att förvärva Raisios nötfoderenhet breddar Lantmännen sitt erbjudande ytterligare, och förstärker sin närvaro som ledande aktör inom agribusiness på den finska marknaden.

– Förvärvet stärker Lantmännens position ytterligare inom spannmålsvärdekedjan i östersjöområdet. Vi har sedan tidigare innehav inom bland annat bröd- och mälteriindustrin i Finland, samt en etablerad lantbruksaffär inom Lantmännen Agro Oy med fristående återförsäljare över hela landet. Genom förvärvet av Raisios nötfoderaffär adderas ytterligare ett affärssegment inom vår lantbruksnära verksamhet i Finland som gör att vi blir en mer komplett affärspartner till de finska lantbrukarna, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Förvärvet innefattar drygt 70 medarbetare. Utöver den huvudsakliga verksamheten med produktion av foder, bedriver Raisio forskning och utveckling inom djurfoder och ligger i framkant inom digitalisering av lantbrukstjänster.

– Avyttringen av nötfoderaffären är ett viktigt steg i Raisios strategi, med fokus på hälsosam mat och lönsam tillväxt. Vi är glada att den nya ägaren är ett företag som har en betydande position i Norden och med bra förutsättningar att vidareutveckla verksamheten, säger Raisios vd och koncernchef Pekka Kuusniemi.

Förvärvet är ett strategiskt viktigt steg som möjliggör ytterligare utveckling och tillväxt inom lantbruksområdet i Finland. 

Raisio har en väletablerad foderaffär som kompletterar vårt nuvarande erbjudande till finska lantbrukare via Lantmännen Agro Oy. Vi ser synergier med vår befintliga verksamhet, men framförallt kan vi genom förvärvet bredda erbjudandet och bli en ledande helhetsleverantör till finska lantbrukskunder, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Transaktionen väntas genomföras senast under tredje tertialet 2018 efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. 

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

För mer information kontakta: 

Peter Annas, växtodlingschef, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0706 99 03 65
E-post: peter.annas@lantmannen.com

Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk
Tel: 0725 46 46 35
E-post: elisabeth.ringdahl@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om Raisio
Raisio är ett internationellt företag specialiserat på hälsosamma och ansvarsfullt producerade livsmedel. Raisios välkända varumärken inkluderar till exempel Benecol, Elovena, Nalle och Sunnuntai. I Raisios produktsortiment ligger fokus på välbefinnande, hälsa, god smak och hållbar utveckling. Raisios aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Ltd. 2017 uppgick koncernens nettoomsättning till 307 miljoner euro och rörelseresultatet uppgick till 38 miljoner euro. För mer information om Raisio, se www.raisio.com

Taggar:

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00