Lantmännen ny medlem i Transparency International Sverige

Läs original

Efter en utvärderingsprocess har Lantmännen nu valts ut som medlem i Transparency International Sveriges näringslivsforum ”Corporate Supporters Forum”, som aktivt arbetar med korruptionsbekämpning.   

Lantmännen har valts in som medlem i Transparency International Sveriges näringslivsforum ”Corporate Supporters Forum” (CSF). Transparency International är en långvarig samverkanspartner till FN och arbetar globalt med att bekämpa korruption i världen genom ett flertal olika initiativ. Transparency International Sveriges näringslivsforum riktar sig till svenska storföretag som har erfarenhet av att vara internationellt verksamma, inte sällan i högriskmiljöer.

− Lantmännen visar ett tydligt ställningstagande genom sitt arbete mot korruption, och vi är glada att kunna välkomna dem i CSF. Vi uppskattar Lantmännens stöd och engagemang för att förebygga alla former av korruption och med att främja öppenhet, ansvar och integritet, säger Louise Brown, styrelseordförande för Transparency International Sverige.  

Affärsetik är sedan lång tid tillbaka en integrerad del i Lantmännens hållbarhetsarbete, med fokus på bland annat integritet och korruptionsbekämpning,

− Hållbarhet är ett högt prioriterat område för Lantmännen och i det innefattas bland annat processer och rutiner för att förebygga och upptäcka korruption. Lantmännen har verksamhet och motparter i länder med korruptionsrisker och vi arbetar därför strukturerat och systematiskt med de här viktiga frågorna i hela koncernen, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Som en av Sveriges största koncerner har Lantmännen både ett ansvar och en möjlighet att påverka och förbättra kunskapsutbytet mellan svenska företag.

− Vi ser ett stort värde i att ingå i ett forum med andra internationella företag som har samma utmaningar som vi. Att utbyta erfarenheter med andra ser vi som en viktig del i att ständigt förbättra de egna processerna och rutinerna, och genom öppenhet och dialog kan vi tillsammans arbeta i rätt riktning, säger Per Olof Nyman.

Med Lantmännen består nu Transparency International Sveriges näringslivsforum av 14 svenska storföretag som alla aktivt arbetar för transparens, affärsetik och integritet, bland andra Siemens, Atlas Copco, H&M, NCC, SKF och AstraZeneca. Läs mer om Transparency International Sveriges näringslivsforum på https://www.transparency.se/corporate-supporters-forum.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00