Lantmännen prisas när universitet väljer de mest framgångsrika innovationerna

ThermoSeed och Lantmännen BioAgris vd Kenneth Alness får pris när Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, lyfter fram de mest framgångsrika innovationerna som har uppkommit under universitetets 40-åriga historia. Samhällsnytta och innovationshöjd var de primära bedömningskriterierna när vinnarna skulle utses.

SLU belönar tidigare forskningsprojekt som bidragit till produkter eller tjänster som haft en betydande påverkan i samhället och som dessutom har lett till framgångsrika företag. ThermoSeed, en effektiv och miljövänlig svensk uppfinning för utsädessanering helt utan tillsatser av kemikalier, är en av vinnarna. ThermoSeed har utvecklats i samarbete med Lantmännen BioAgri i Uppsala.

– Jag är otroligt stolt och glad att mitt och Lantmännens arbete med ThermoSeed blir uppmärksammat! Och det är roligt att SLU lyfter fram innovationer som har sitt ursprung i tidigare SLU-forskning, säger Kenneth Alness, vd på Lantmännen BioAgri, som tilldelats priset.

Processen innebär behandling av utsäde med varm, fuktig luft under en bestämd tid. Utsädet blir då fritt från smitta, har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt. Därmed minskar behovet av att använda bekämpningsmedel.

De två andra innovationerna som SLU prisbelönade gällde giftfri bekämpning av snytbaggar och hämmande av sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Kenneth Alness tillägger att han inte varit ensam i sitt arbete och vill speciellt lyfta fram tidigare forskarkollegorna Sven Andersson och Gustaf Forsberg, båda aktiva inom Lantmännen BioAgri idag, samt det positiva samarbetet med kunder och partners som spelat en stor roll för att nå framgång.

ThermoSeed har till idag behandlat utsäde motsvarande över en miljon hektar spannmålsodling och ersatt stora mängder kemiska betningsmedel. Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika är världsdelar där ThermoSeed används eller har pågående utvärderingar. Utsädesbehandlingen används i huvudsak i grödor som spannmål och ris men även i flera andra grödor såsom lin, lök, morötter och vallfrö.

Nu utökar Lantmännen BioAgri sin verksamhet med ytterligare en anläggning i Norge, med uppstart planerad till senare i år.

För mer information, kontakta gärna: 

Kenneth Alness, vd Lantmännen Bioagri
Tel: 010-5561808
E-post: kenneth.alness@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: press@lantmannen.com 

Bilderna kan publiceras fritt i anslutning till artiklar om detta pressmeddelande. Fotograf: Jenny Svennås-Gillner (ska anges i samband med publicering).

Om Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP och Schulstad. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Om oss

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com.

Kontakt

  • Lantmännen
    Presscenter för journalister: +46 10 556 88 00

Prenumerera

Media

Media