Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2022

Report this content
Läs original

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program – ett program som ger Lantmännen möjlighet att bland annat ge ut gröna obligationer. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Lantmännens grundprospekt.

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt. Finansinspektionen har idag den 21 april 2022 godkänt och registrerat grundprospektet.

MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Intäkterna från gröna obligationer som ges ut under MTN-programmet allokeras till investeringar i enlighet med Lantmännens Green Bond Framework med syftet att finansiera omställningen till mer hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri. Läs mer om Lantmännens ramverk för grön finansiering på https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/finansiering/.

Prospektet bifogas i detta utskick samt finns tillgängligt i elektronisk form på Lantmännens hemsida (https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/finansiering/) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För mer information kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 48 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Prenumerera

Media

Media