• news.cision.com/
  • Lantmännen/
  • Lantmännens Forskningsstiftelse utlyser 25 miljoner kronor för framtidens hållbara jordbruk och matsystem

Lantmännens Forskningsstiftelse utlyser 25 miljoner kronor för framtidens hållbara jordbruk och matsystem

Report this content
Läs original

Årets utlysning från Lantmännens Forskningsstiftelse öppnas idag, tisdagen 20 juni. Stiftelsen välkomnar projektansökningar från forskare inom de prioriterade områdena Lantbruk och maskiner, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material.

Sedan 1986 har Lantmännens Forskningsstiftelse investerat i forskning genom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Målet är ökad produktivitet, en tryggad livsmedelsförsörjning och robust matsystem, samt minskad miljöpåverkan från jordbruket, med sikte på klimatneutralitet 2050.

Årets utlysning är förlängd och öppnas redan tisdagen den 20 juni, med ansökningstid fram till 2 oktober 2023. Stiftelsens särskilda prioriteringar presenteras i utlysningstexter för tre fokusområden: Lantbruk & maskinerLivsmedel & hälsa samt Bioenergi & gröna material.

– Vi söker ny kunskap och innovationer som kan bidra till en mer hållbar och lönsam jordbruks- och livsmedelsproduktion. Utmaningarna är stora och lösningarna kan bara tas fram tillsammans. Vi ser fram emot ansökningar som kommer att bidra till omställningen, säger Helena Fredriksson, forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse.

Forskningsstiftelsen inriktar sig i första hand på
 praktiskt tillämpbar forskning.  

Prioriterade områden

Lantbruk & maskiner
Inom lantbruksområdet efterfrågas ansökningar som kan bidra med ny kunskap och innovation inom till exempel precisionsjordbruk, innovativa odlingssystem och en hållbar svensk djurhållning.

Livsmedel & hälsa
Inom livsmedelsområdet efterfrågas ansökningar som kan bidra till utvecklingen av nya växtbaserade livsmedel och ingredienser, ökad förståelse kring hälsoeffekter av spannmål och baljväxter samt förbättrad bakningskvalitet.

Bioenergi & gröna material
Inom området Bioenergi och gröna material efterfrågas ansökningar som syftar till att öka nyttjande- och förädlingsgraden av jordbrukets samtliga råvaror och sidoströmmar. Därtill finns särskilt intresse för forskning om förnybara komponenter för nästa generations kemikalier, oljor och material.

Klicka här för att läsa utlysningstexterna i sin helhet och besök gärna Lantmännens Forskningsstiftelse på http://lantmannen.se/forskningsstiftelse. 

De sökande är välkomna att kontakta forskningsstiftelsen innan ansökningarna skickas in för att diskutera projektidéer och höra mer om Lantmännens möjligheter att erbjuda provmaterial, försöksplatser och data av hög kvalitet.

För mer information, kontakta gärna:

Helena Fredriksson, Forskningschef, Lantmännens Forskningsstiftelse
Tel: 010 55 61 047
E-post:
helena.fredriksson@lantmannen.com

Pär-Johan Lööf, R&D Manager Agri på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 61 168
E-post: 
par-johan.loof@lantmannen.com  

Annelie Moldin, R&D Manager Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 63 717
E-post: 
annelie.moldin@lantmannen.com  

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: 
press@lantmannen.com