Linde och Lantmännen Agroetanol bygger ut koldioxidanläggningen Norlic i Norrköping

Report this content
Läs original

Linde (tidigare AGA) och Lantmännen Agroetanol har tagit beslut om att bygga ut sin gemensamma anläggning Norlic i Norrköping, där koldioxid från produktion av hållbar etanol renas och tas tillvara. Utbyggnaden kommer att öka produktionseffektiviteten och ge upphov till en ökad lagringskapacitet.

Lantmännen Agroetanol och Linde (tidigare AGA) bygger ut den gemensamma koldioxidanläggningen Norlic i Norrköping. Utbyggnaden kommer att stabilisera och bygga upp koldioxidförsörjningen och väntas skapa både tillväxtmöjligheter och bidra med besparingar. Investeringen uppgår till närmare 100 miljoner SEK och kommer att öka kapaciteten med ytterligare 100 ton koldioxid per dag.

–  I och med utbyggnaden av Norlic kan vi möta en ökande efterfrågan på koldioxid från pappers- och massaindustrin, liksom från livsmedelsindustrin. Det är mycket positivt efter flera års underskott, säger Jan Ellringmann, vd för Linde Region Europe North.

Anläggningen, som invigdes 2014, renar och tar tillvara på den koldioxid som bildas i samband med produktionen av hållbar etanol i Lantmännen Agroetanols anläggning på Händelö i Norrköping.

–  Vi är mycket glada över samarbetet med Linde. Tillsammans bidrar vi till en ännu mer hållbar produktion av etanol i och med att koldioxiden tas tillvara och återanvänds. Genom denna investering ökar produktionseffektiviteten ytterligare, säger Lars-Gunnar Edh, vd för Lantmännen Agroetanol.

I samband med utbyggnaden flyttas shippingterminalen i Södertälje till Norlic i Norrköping, vilket förbättrar effektiviteten och ökar lagringsmöjligheterna.

Om Norlic
NORLIC är en koldioxidanläggning och ett samägt bolag mellan Linde (90,1 %) och Lantmännen Agroetanol (9,9 %). NORLIC renar och tar tillvara på den koldioxid som bildas som en restprodukt vid anläggningen. Härmed kan utsläppen av växthusgaser från Lantmännens anläggning minskas med uppemot 95 %.

För mer information, kontakta gärna: 

Lars-Gunnar Edh, vd Lantmännen Agroetanol  
Tel: 0766 95 23 96
E-post: lars-gunnar.edh@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com

Susanne A Andersson, Linde                                                                                  
Tel: 0767 20 09 17                                                                                                               
E-post:
susanne.e.andersson@linde.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Lantmännen Agroetanol, som ingår i Lantmännens division Energi, producerar hållbar etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

 

Om Linde
Linde är ett ledande globalt industrigas- och teknikföretag med en försäljning som uppgick till 28 miljarder dollar (25 miljarder euro) år 2019. Vår mission är att varje dag göra världen mer produktiv genom att tillhandahålla högkvalitativa lösningar, teknologier och tjänster som gör våra kunder mer framgångsrika och som hjälper till att bevara och skydda vår planet.Företaget tillhandahåller lösningar för många olika branscher, däribland flyg, kemi, mat och dryck, elektronik, energi, hälsovård, tillverkning och basmetallindustrin. Lindes industrigaser används i många tillämpningar, från livräddande syre för sjukhus till högrena gaser och specialgaser för elektroniktillverkning, vätgas för rena bränslen mm. Linde levererar också toppmoderna gasprocesslösningar för att stödja kundernas expansion, åstadkomma effektivitetsförbättringar och utsläppsminskningar. 
För mer information om företaget och dess produkter och tjänster, besök www.linde.com