Paulig och Lantmännen i nytt samarbete för ett mer hållbart jordbruk

Report this content
Läs original

I dag presenterar livsmedelsföretaget Paulig och lantbrukskooperativet Lantmännen ett nytt samarbete där svenska lantbrukare kommer att använda ännu mer hållbara odlingsmetoder. Detta sker inom ramen för Lantmännens program för Framtidens Jordbruk - Klimat & Natur. Från och med skörd 2022 kommer Lantmännen Cerealia att leverera 17 000 ton vetemjöl till Paulig som odlats enligt programmet och minskar klimatpåverkan med upp till 30 procent*. Vetemjölet kommer att användas i Pauligs fabrik i Landskrona som årligen bakar cirka 400 miljoner tortillas från Santa Maria för den nordiska och baltiska marknaden.

Samarbetet är ett stort kliv framåt för svenskt jordbruk och innebär att uppskattningsvis 20 gårdar kan ställa om cirka 2 700 hektar till än mer hållbara odlingsmetoder.

– Vi på Paulig är övertygade om att livsmedelsindustrin är en del av lösningen på klimatfrågan, och att omställningen av jordbruket är avgörande för att uppnå mer hållbara livsmedelssystem. Genom att arbeta tillsammans med våra partners och leverantörer i livsmedelskedjan kan vi minska våra produkters klimatpåverkan och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna. Partnerskapet med Lantmännen är en viktig milstolpe för att nå Pauligs vetenskapsbaserade klimatmål som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent till 2030, säger Rolf Ladau, vd för Paulig.

Paulig har ambitiösa klimatmål, som är godkända av Science Based Targets-initiativet, och har förbundit sig till att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1.5 °C. Lantmännens program Klimat & Natur driver omställningen mot mer hållbara odlingsmetoder i linje med det högt ställda klimatmålen inom Parisavtalet.

– Partnerskap inom livsmedelskedjan är nyckeln för att skapa större genomslagskraft och för att kunna ställa om hela livsmedelssystemet. Vi är stolta över detta samarbete och välkomnar Paulig till programmet. Tillsammans kommer vi att kunna driva på omställningen, möta marknadens efterfrågan på mer hållbara produkter samtidigt som vi gör det mer lönsamt för lantbrukare att ställa om till mer hållbara odlingsmetoder, säger Karolina Valdemarsson, Country Managing Director Sweden på Lantmännen Cerealia.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur inkluderar bland annat klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling, som tillsammans minskar koldioxidutsläppen från odlingen med upp till 30 procent. Den biologiska mångfalden gynnas av s.k. lärkrutor (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat), blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Tortillas är Pauligs största produktkategori vilket innebär att samarbetet kommer att få en stor positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Varje dag konsumeras 700 000 portioner Tex Mex från Santa Maria på mer än 40 marknader. Detta partnerskap är ett viktigt steg för att minska våra utsläpp av växthusgaser i en av våra största värdekedjor. Under 2023 kommer vi att börja baka med det mer hållbara vetemjölet och senare under året finns dessa tortillas tillgängliga i butikshyllorna på den nordiska och baltiska marknaden, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe på Paulig.

FAKTARUTA KLIMAT & NATUR

  • Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmets kriterier på sina egna gårdar.
  • *Med odlingsprogrammet har Lantmännen kunnat minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015.
  • Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas och utvecklas löpande för att kunna minska klimatpåverkan ytterligare.
  • Det mer hållbara vetet används sedan av Lantmännen Cerealia för att producera vetemjöl och livsmedelsprodukter.

FAKTARUTA PAULIG

  • Paulig är ett familjeägt livsmedelsbolag, grundat 1876.
  • Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco.
  • Produkterna säljs på fler än 70 marknader runt om i världen.
  • Paulig är ledande inom Tex Mex-kategorin på den europeiska marknaden.
  • Företagets ambition är att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent fram till 2030, från 2018 års baslinje. Målsättningen är också att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 procent fram till 2030.
  • Pauligs försäljning uppgick till 9,3 miljarder kronor 2020.

För mer information, kontakta gärna:

Nils Sjöberg, Communications Manager Sweden
Tel: 070 085 2411
E-post:
nils.sjoberg@paulig.com

Karolina Valdemarsson, Country Managing Director på Lantmännen Cerealia Sverige
Tel: 076 141 7871
E-post: karolina.valdemarsson@lantmannen.com

Om Paulig
Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. www.pauliggroup.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Taggar: