Teckningsperioden för Lantmännens förlagsandelar är avslutad

Report this content
Läs original

Nu är teckningsperioden för Lantmännens förlagsandelar stängd, och tilldelningen annonseras den 9 januari nästa år.

Lantmännen bjöd i november in medlemmar och medarbetare i Sverige att teckna förlagsandelar. Teckningsperioden för förlagsandelarna, som har löpt mellan 22 november och 18 december i år, är nu stängd och Lantmännen tackar för intresset.

Den slutgiltiga emissionsvolymen, som maximalt kan uppgå till 250 miljoner kronor, kommer att annonseras den 9 januari 2020, när tilldelning av förlagsandelarna är slutförd. Personer som har tecknat förlagsandelar och får tilldelning kommer att få besked från Nordea.

Läs mer om förlagsandelarna i tidigare pressmeddelande eller på Lantmännens webbplats. För mer information, mejla gärna forlagsandelar@lantmannen.com.

Vid frågor från media, kontakta: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.se.