Realgymnasiets examensresultat långt över rikssnittet

Skolverket har nyligen presenterat examensresultaten för den nya gymnasieskolan GY-11. Realgymnasiets yrkesprogram ligger märkbart över riksgenomsnittet på flera punkter. Där går fler elever färdigt utbildningen och tar examen jämfört med övriga yrkesprogram i landet. Realgymnasiet ligger också långt över riksgenomsnittet när det gäller antal elever med grundläggande behörighet till högskolan. 

- Realgymnasiet har skapat förutsättningar med exceptionellt bra resultat för våra elever att läsa vidare eller gå ut i jobb, säger Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef. Det är en följd av vår satsning på dubbelt-upp, dvs att våra yrkeselever kan välja till kurser som ger högskolebehörighet. Vi ser också att vårt systematiska arbete för att stötta eleverna i att nå examen fungerar bra.

Resultaten från Skolverket presenteras utifrån hur många som fullföljer sin utbildning på tre år (genomströmning), hur många av åk 3-eleverna som tagit gymnasieexamen, deras genomsnittliga betygspoäng och hur många som har grundläggande behörighet att läsa vidare på högskola. Realgymnasiets yrkesprogram ligger över eller märkbart över riksgenomsnittet på fyra punkter.

- Att våra elever ska få ett jobb eller plugga vidare efter gymnasiet är för oss det viktigaste, varför vi har en särskild mentorsfunktion som arbetar med elevernas personliga utveckling. Det är säkert också en bidragande orsak till de goda resultaten, menar Per-Erik Lorentzon.

Realgymnasiet finns i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Uppsala och Västerås. Till hösten 2015 planeras också nya skolor i Halmstad, Helsingborg och Jönköping.

Tabellen visar Realgymnasiets resultat jämfört med riket.
Källa: http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:62:0::NO:::

För mer information, kontakta: Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef, 0708-60 00 34 eller per-erik.lorentzon@larande.se

För mer information kontakta:

Per-Erik Lorentzon
Mobil: 070-860 00 34
E-post: per-erik.lorentzon@realgymnasiet.se

Ytterligare information om Realgymnasiet och våra utbildningar finns på www.realgymnasiet.se och www.larande.seVi finns också på facebook, på instagram och på twitter. Du är även välkommen att besöka vårt pressrum.

Lärande i Sverige AB driver Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi samarbetar nära branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vi lägger stor vikt vid att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Realgymnasiet erbjuder utbildningar inom djur, friuftsliv, turism, hantverk och digitalitet. Utbudet varierar på orterna. Förutom gymnasieverksamhet bedriver företaget också grundskolan Erlaskolan.

Taggar:

Om oss

Lärande i Sverige AB är ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och tillhör de största aktörerna inom friskolemarknaden. Under de senaste 10 åren har företaget vuxit med i genomsnitt nära 50 % per år med sund ekonomi och positiva ekonomiska resultat. Vår mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi bygger den skola som vi tycker saknas i Sverige idag – en skola som är bättre anpassad till omvärlden och de krav som i framtiden kommer att ställas på dagens unga. 2003 startade vi vårt första gymnasium och idag finns Realgymnasiet på 13 orter i Sverige. Vi är ledande när det gäller utbildningar inom naturbruk. Vi finns mitt i city och samarbetar mycket nära med branschen. På så vis skapar vi utbildningar som håller en hög kvalitet och som ger eleverna värdefulla kontakter för framtiden. Vår första grundskola startade vi i Norrköping 2011 och vi finns i dag med tre skolor i Norrköping och Katrineholm. Vi planerar att starta Erlaskolor på flera orter i landet.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Realgymnasiet har skapat förutsättningar med exceptionellt bra resultat för våra elever att läsa vidare eller gå ut i jobb, säger Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef. Det är en följd av vår satsning på dubbelt-upp, dvs att våra yrkeselever kan välja till kurser som ger högskolebehörighet. Vi ser också att vårt systematiska arbete för att stötta eleverna i att nå examen fungerar bra.
Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef för Realgymnasiet