Alla måste satsa på lärarnas löner

Lärarnas Riksförbund kan i dag presentera nya siffror för hur lärarlönerna utvecklas i landets kommuner. Det är en splittrad bild som framträder. Det finns de kommuner som satsar på lärarnas löner. Men det finns också alltför många kommuner som inte gör det.


I den genomgång som publiceras i rapporten "Sverige behöver högre lärarlöner!" är det kring hundra kommuner som lyfts fram eftersom de inte satsat på lärarnas löner.

- Jag är bekymrad. Samtliga kommunala arbetsgivare måste leverera en löneuppvärdering som visar att det är skolan som har Sveriges framtid i sina händer, och att det är lärarna som är skolans viktigaste resurs, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

- Visst finns på många håll en ambition att satsa på lärarnas löner men det finns alltför många som inte tar frågan på allvar. Vi är förvånade över att en rad kommuner, som har gått bra ekonomiskt ändå har valt att ha mycket låga lärarlönehöjningar, säger Bo Jansson.

För snart två år sedan slöt lärarorganisationerna det nu gällande löneavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Båda parter var överens om att äntligen var det tid att uppvärdera lärarnas löner.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD framhåller att en satsning på lärarlöner spelar stor roll för elevernas resultatutveckling. Konsultfirman McKinsey & Company rekommenderar ingångslöner som får studenter att välja lärarutbildningen framför akademiskt likvärdiga utbildningar som till civilingenjör, civilekonom eller läkare.

Lärarnas Riksförbund kräver en bred och tydlig uppvärdering av lärarnas löner. Flera åtgärder måste genomförs.

Höjda ingångslöner
Läraryrket måste ha en konkurrenskraftig ingångslön om minst 30 000 kr i månaden för att lyfta yrkets status och attraktionskraft. Huvudmännen måste markera att läraryrket är värdefullt genom att höja ingångslönerna väsentligt.

Högre lönenivå för lärarkollektivet
Lärares lönenivåer måste lyftas generellt – i alldeles för många år har Sveriges lärare släpat efter i lön jämfört med andra och därför måste den generella nivån höjas. Huvudmännen har ett direkt ansvar för att anta löneutmaningen.

Skolsystemet behöver minst 35 000 statliga karriärtjänster
Sveriges lärare måste ha möjligheten att utvecklas och göra lönekarriär i sitt yrke utan att lämna undervisningen. De statliga karriärtjänsterna är ett steg i rätt riktning, nu kräver vi att även kommunerna tar sitt ansvar.

Inför riktade statsbidrag för att höja lärarlönerna
För att hela Sverige ska kunna leva och alla landets medborgare ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning måste tillgången på lärare överallt garanteras. Det är därför nödvändigt att staten med statsbidrag finansierar lärarlönerna. De nationella politikernas retorik måste omsättas till verklighet. Det är minst lika viktigt att invånare i kommuner med stark utflyttning och svag skattekraft har råd att ha kvalificerade lärare.

Läs hela rapporten här.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Samtliga kommunala arbetsgivare måste leverera en löneuppvärdering som visar att det är skolan som har Sveriges framtid i sina händer.
Bo Jansson