Anta utmaningen i läslyftet

Undersökningar visar att läsförmågan hos ungdomar sjunker brant. Samtidigt har läsandet ändrat karaktär. Skolan måste göra mer, men kommer inte ensam att klara att hålla uppe läsningen och läsförmågan i vårt samhälle. Lärarnas riksförbunds ordförande Bo Jansson och Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius utmanar alla att lyfta läsningen.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten,"Alla måste hjälpa till för att lyfta läsandet", skriver de idag att det aldrig någonsin i historien har skrivits så mycket som nu.

”Att fler skriver, och att det finns fler texter, innebär säkert att vi också läser mer än tidigare. Ändå är det något som fattas, vi läser annorlunda och mer fragmentariskt.”

De menar att den uppväxande generationen tappar i läsförmåga
. Sverige har gått från en toppnotering, till en medelmåttig. Lärarnas Riksförbunds egen undersökning ”Elevernas läsförmåga i grundskolan” visar också att 40 procent av lärarna anser att deras högstadieelever inte kan läsa i tillräcklig utsträckning när de börjar årskurs 7.

Jansson och Hadenius utmanar alla att lyfta läsningen:

”Om vi ska visa att vi läser så är fysiska böcker, tidskrifter och tidningar mycket synligare än läsplattor. Sitt på bussen och läs en bok, ta upp en tidning hos frisören, och låt morgontidningen ligga framme på frukostbordet.”

Skolan behöver samtidigt ett läslyft och Lärarnas Riksförbund driver därför att:


* Elever i behov av stöd för sin läsutveckling måste få detta på ett tidigt stadium.
Det handlar om alla elevers möjlighet att klara av skolan. Fler speciallärare utbildas, framför allt med inriktning mot läs- och skrivinlärning i lågstadiet.


* Det måste finnas möjligheter att dela större undervisningsgrupper för att bedriva effektiv läsinlärning.
Förutsättningar för att reglera gruppstorlekarna under viss del av undervisningstiden i svenska i lågstadiet bör utredas
 

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Citat

Att fler skriver, och att det finns fler texter, innebär säkert att vi också läser mer än tidigare. Ändå är det något som fattas, vi läser annorlunda och mer fragmentariskt.
Bo Jansson och Patrik Hadenius