Årets vinnare av Helgepriset utsedda

Report this content

En halv miljon kronor i stipendier delas idag ut till lärare för pedagogiska utvecklingsprojekt.

Prisceremonin äger rum i Tessinska Palatset Stockholm, idag den 29 oktober 2019 kl. 11.00.

Helgepriset delas ut av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2015.

Förskollärare och lärare i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen kan söka stipendiet för att pröva, utveckla, utvärdera och dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Syftet med det pedagogiska utvecklingsarbetet ska vara att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids.

Stipendiet kan sökas i fyra kategorier.

  1. Förskollärare
  2. Lärare verksam i årskurs 1-6 i grundskolan
  3. Lärare verksam i årskurs 7-9 i grundskolan
  4. Lärare verksam i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Priset i varje kategori är 125 000 kronor. År 2019 har priset tilldelats:

Kategori A: Katrin Winqvist, Nora, för att utveckla och implementera ett arbetssätt som stöder språkutvecklingen i svenska för barn med annat modersmål än svenska.

Kategori B: Josefin Öberg, Fredrika, för att skapa nätverk för glesbygdslärare där deras kompetens prövas, dokumenteras och sprids och därmed blir till beprövade erfarenheter.

Kategori C: Karin Herlitz, Saltsjö-Boo, för att skriva en handbok för lärare om hur de kan öka läsmängden i klassrummet, knyta ihop praktisk erfarenhet med läsforskning, stärka lärarna i arbetet med att öka elevernas ordförråd och möjligheter att lyckas i skolan.

Kategori D: Marie Gilbertsson och Magdalena Stenman, Örebro, för att skriva en teori- och metodbok gällande tvålärarskap.

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse understöder bland annat undervisnings- och studieverksamhet. Stiftelsens ordförande är landshövding Sven-Erik Österberg som idag delar ut priset. Vid prisutdelningen deltar bland annat Lärarförbundets andre vice ordförande Robert Fahlgren, Sveriges Skolledarförbunds utredare Lena Linnerborg och Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Svante Tideman.

Håkan Carlsson
Pressansvarig
08-6132555
hakan.carlsson@lr.se