Bra med mindre grupper i lågstadiet – men hur ska det bli verklighet?

– Vi välkomnar satsningar på att öka lärartätheten i svensk skola. Lärarna måste få mer tid till varje elev, säger Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Anders Almgren. Han undrar samtidigt hur det ska gå till.

Regeringen har i dag gått ut med sin satsning på minskade grupper i skolan. Två miljarder kronor i vårbudgeten satsas på fler lärare i lågstadiet och fler platser på lärarutbildningen.

– Detta är ett bra och viktigt första steg. Svensk skola måste satsa på tidiga insatser för ge fler elever bättre hjälp och stöd, säger Anders Almgren.

– En förutsättning som regeringen anger för att kommunerna och skolhuvudmännen ska få ta del av pengarna är att de har en ”rekryteringsstrategi”. Men räcker det verkligen med att bara ha en ”plan”?, undrar Anders Almgren.

Lärarnas Riksförbund menar att denna i grunden mycket positiva satsning riskerar att försvinna i skolhuvudmännens egna ekonomiska prioriteringar.

– Vi tycker inte det är tillräckligt skarpa krav på huvudmännen att i realiteten anställa fler lärare. Risken finns att satsningen inte innebär mindre grupper i lågstadiet, som ju är avsikten, varnar Anders Almgren.

– Lärarbristen är ett stort hotande problem som måste hanteras. Mindre grupper kräver att fler lärare anställs i skolan. Ska vi få de som lämnat skolan att återvända måste skolan göras till en attraktivare arbetsplats, säger Anders Almgren.

För kommentarer:
Anders Almgren, förste vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Vi tycker inte det är tillräckligt skarpa krav på huvudmännen att i realiteten anställa fler lärare. Risken finns att satsningen inte innebär mindre grupper i lågstadiet, som ju är avsikten
Anders Almgren