Det räcker inte med konstgjord andning

Regeringens förslag för att få fler lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen är vällovligt, men det som framförallt behövs är att förbättra lön och villkor i läraryrket. Och det är idag ett ansvar för skolans huvudmän, det vill säga kommuner och fristående skolor.

För att de förslag regeringen i dag presenterar för lärarutbildningen inte enbart ska bli en konstgjord andning krävs flera insatser för att skapa en bra helhet.

- Åtgärdspaketet visar hur akut läget är. Vi har varnat för att vissa ämnen riskerar att utrotas från skolan eftersom det inte kommer finnas behöriga utbildade lärare som kan undervisa i dessa ämnen, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det avgörande är att de grundläggande villkoren i läraryrket förbättras, lön och arbetsförhållanden, för att höja läraryrkets attraktivitet. Det är det som slutligen kommer göra skillnad för att fler ska vilja bli lärare och stanna kvar i yrket.

Det räcker inte med konstgjord andning
- Åtgärder som att dubblera intagningen till lärarutbildning i matematik och naturvetenskap och snabbspår är i sig vällovligt, men haltar så länge regeringen inte ser till helheten. Samhällets och skolans behov måste bättre få styra vilka lärarutbildningar som anordnas. Staten måste därför på samma sätt som man ökar antalet platser till matematik och naturvetenskap inte bidra till att utbilda för arbetslöshet i andra ämnen. En statlig dimensionering av lärarutbildningen är nödvändig, säger Bo Jansson.
 
- En särskild utbildning för personer med forskarkompetens för att bli lektorer är välkommen. Det är dock viktigt att huvudmännen tar sitt ansvar och anställer lektorer. I dag är detta inte fallet, säger Bo Jansson.

Stat, huvudman och fackförbund i trepartssamtal
- De problem som finns att rekrytera studenter till lärarutbildningarna i matematik och naturvetenskap gäller även ett antal andra ämnen. Det är angeläget att stat och huvudmän på allvar vågar ta itu med frågor som högre löner och arbetsförhållanden som gör läraryrket attraktivt. Sker inte detta, risker de förslag som regeringen nu föreslår enbart bli ett slag i luften, anser Bo Jansson.

- Med nuvarande ansvarsfördelning skulle trepartssamtal mellan regeringen, huvudmännen och lärarfacken kunna bidra till bättre helhetslösningar än lösryckta delar, avslutar Bo Jansson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

De förslag regeringen i dag presenterar för lärarutbildningen är delar som i sig kan bidra till en bättre skola. Men för att förslagen inte enbart ska bli en konstgjord andning krävs flera insatser för att skapa en bra helhet.
Bo Jansson