Eleverna i årskurs 7 kan inte läsa tillräckligt bra

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en ny undersökning om elevernas läsförmåga. Mest alarmerande är högstadielärarnas bedömning av elevernas läsförmåga.

I undersökningen av elevernas läsförmåga anser hela 40 procent av högstadielärarna att eleverna inte kan läsa i tillräcklig utsträckning när de börjar årskurs 7.

Får inte särskilt stöd
Lärarna i undersökningen upplever stora brister i förutsättningarna för läsinlärningen. Det gäller exempelvis tillgången till särskilt stöd för elever som visar brister i läsförmåga. Nästan hälften av lågstadielärarna i undersökningen, 45 procent, uppger att elever i behov av stöd för sin läsfärdighetsträning inte får detta.

Andelarna är ännu högre i mellanstadielärarnas svar, 56 procent, och ytterligare högre bland högstadielärarna, där hela 65 procent säger att de elever som är i behov av stöd för läsningen inte får det i den utsträckning som krävs. Bristen på speciallärare visar sig vara mycket stor.

-
Jag ser med stor oro på att eleverna i allt större utsträckning inte får de basfärdigheter de behöver. Utvecklingen enligt internationella jämförelser är allvarlig, och det krävs krafttag för att skolprestationerna ska förbättras. Att kunna läsa med flyt och förståelse öppnar dörrar för förändring i andra ämnen där svenska elever numera underpresterar, exempelvis matematik och naturvetenskap, säger Bo Jansson.

Skolan behöver en nystart
Högstadielärarnas oroande skattning av elevernas läsförmåga styrks delvis av det faktum att svenska elever läser sämre än OECD-genomsnittet i den senaste PISA-undersökningen.

-
Vi i Lärarnas Riksförbund anser att skolan behöver en nystart, och att det är av nationellt intresse att så sker. Det skolsystem vi har i dag, bestående av 290 olika kommuner som organiserar och driver skola efter olika förmåga, är förlegat. Därför måste staten ta ett huvudansvar för skolan, avslutar Bo Jansson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Jag ser med stor oro på att eleverna i allt större utsträckning inte får de basfärdigheter de behöver.
Bo Jansson