Fler speciallärare gör skillnad

Regeringens besked om en kraftig utbyggnad av speciallärarutbildningen från nästa år är välkommet.

– Det givetvis mycket bra att vi får fler speciallärare. Svensk skola behöver fler speciallärare. Elever behöver tidigt stöd och undervisning av lärare med specialistkompetens, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Vi vet att skolorna brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har störst behov av insatser. Det stöd som eleverna har rätt till uteblir ofta eller är inte anpassat efter elevernas behov, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har under många år kritiserat beslutet att lägga ner speciallärarutbildningen. Speciallärare med gedigen kunskap är de som bäst kan hjälpa elever med särskilda behov.

Lärarnas Riksförbund välkomnade införande av en ny speciallärarutbildning. Förbundet välkomnar nu också en satsning på utbyggnad av speciallärarutbildningen. Speciallärare behövs som har olika behörigheter i sin lärarutbildning.

Regeringen föreslår också 50 000 kronor som en skattefritt som ett ekonomiska incitament att söka till specialärarutbildningen, som redan i dag har svårt att fylla sin platser.

– Ska fler förmås att vilja bli lärare krävs det permanenta satsningar på högre lärarlöner. Vi behöver verkliga satsningar på lön och arbetsvillkor från skolans huvudman, kommunerna. Här måste både huvudmannen och staten samarbeta i det dubbla styre vi har för skolan idag, säger Bo Jansson. 

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Ska fler förmås att vilja bli lärare krävs det permanenta satsningar på högre lärarlöner. Vi behöver verkliga satsningar på lön och arbetsvillkor från skolans huvudman, kommunerna. Här måste både huvudmannen och staten samarbeta i det dubbla styre vi har för skolan idag.
Bo Jansson