För lite, för långsamt och för försiktigt

Det är bra att regeringen låtit göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Men det som föreslås i dag av utredaren är för lite och för försiktigt. Det tar alldeles för lång tid, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.


Nationella prov fyller en särskild och viktig funktion i skolväsendet för att säkra en likvärdig bedömning. Både i syfte att underlätta för lärarna och för att trygga likvärdigheten i bedömningen har Lärarnas Riksförbund länge drivit att de nationella proven ska rättas centralt, att de digitaliseras i så stor utsträckning som möjligt samt att de minskas i omfattning och antal, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan.

Krävs mer
Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tog idag emot betänkandet ”Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning”.

– Vi behöver just ett likvärdigt, rättssäkert och effektivt nationellt system för kunskapsbedömning. Men det krävs mer för att nå dit, säger Bo Jansson.

Utredningen föreslår bland annat att digitala nationella prov ska genomföras fullt ut först 2022..

För långsamt
– Vi tycker det är bra att utredningen föreslår en minskad omfattning av de obligatoriska proven. Men vi är inte nöjda med att digitaliseringen tar så lång tid, det är alltför sent att det hela ska vara genomfört till år 2022. Det är först om sex år! Tyvärr är utredningen alltför försiktig i de förslag som läggs fram. Jag är otålig och vill se ett snabbt genomförande, säger Bo Jansson.


– Vi är inte heller nöjda med att proven inte ska rättas centralt. Extern bedömning för oss är inte att proven bedöms av en annan lärare på en annan skola.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Det som föreslås i dag av utredaren är för lite och för försiktigt.
Bo Jansson