Förtroendet för svenska skolsystemet behöver återupprättas

Sexpartiuppgörelsen om skolan räcker inte för att råda bot på de problem som skolkoncernen JB:s konkurs blottlägger. Skattepengar har där använts för egen ekonomisk vinning. Det är dags att tänka om. Förtroendet för det svenska skolsystemet behöver återupprättas, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson sätter in konkursen i sitt sammanhang:

För drygt 20 år sedan introducerades ett fenomen i det svenska samhället – friskolorna. Det svenska folkhemmet hade dittills intagit en mycket strikt attityd till skolor som drevs av privata intressen. Grundtanken, som bland annat hyllas av Lärarnas Riksförbund, var att skolor som bars av en pedagogisk tanke skulle kunna utgöra likvärdiga men annorlunda alternativ till offentliga skolor.

När den stora utbildnings- och skolkoncernen JB i onsdags försatte sig själv i konkurs visar detta med all önskvärd tydlighet att det är dags att tänka om. Den sexpartiuppgörelse som för någon vecka sedan presenterade förslag för friskolorna råder inte bot på det som JB Education AB:s (tidigare John Bauer Organization AB) konkurs visar. Det som skett är förödande för såväl eleverna som lärarna. Och i förlängningen ett svårt slag mot förtroendet för vårt friskolesystem."

Han fortsätter:

"Lärarnas Riksförbunds medlemsjour har blivit nedringd av förtvivlade medlemmar sedan JB Education AB:s konkurs blev känd. Det har sannerligen varit ett beräknande agerande från John Bauers sida att först tala om att de avsåg att sälja sina skolor, men att vänta tills sommarlovet hunnit börja med att försätta bolaget i konkurs. Nu visar man sitt rätta ansikte genom att ställa lärare på bar backe. Det finns inga garantier för lärarna för att köpen ska genomföras och deras arbetstillfällen ska räddas. Fagra ord ersätter inga anställningsavtal.

De företag som i medierna utpekats som köpare hälsar lärarna diffust välkomna samtidigt som den nuvarande ägaren försätter sig själv i konkurs och i ett brev till lärarna säger att det är vanligt att konkursförvaltaren säger upp personal.

JB Education AB har begärt sig själv i konkurs och anger som grund för detta att bolaget är på obestånd. Men i den webbaserade tjänsten Business Check ges bolaget det högsta betyget, ”Mycket god kreditvärdighet”. Detta är märkligt!"

Bo Jansson avslutar med att kräva att regeringen säkrar att skolans skattepengar används rätt. Att de ska användas till att ge elever en högklassig undervisning och lärare en bra och välförtjänt lön. Allt för att förtroendet för det svenska skolsystemet ska återupprättas.

Läs hela debattartikeln "Lärare ställs på bar backe" på SvD.se

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Dokument & länkar