Gymnasieskolans lärlingsutbildning måste förbättras ytterligare

I dag presenteras Skolinspektionens specialgranskning av gymnasieskolans lärlingsutbildningar.  
– Det är glädjande att det finns många positiva besked om lärlingsutbildningar som fungerar och de egenskaper de uppskattas för bland eleverna. Dock finns det fortsatt mycket som behöver förbättras, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har i ett flertal remissvar bland annat påpekat att de rutiner som omgärdar bedömningen och betygssättningen av lärlingseleverna måste förbättras. Precis som Skolinspektionen påpekar har också Lärarnas Riksförbund  betonat betydelsen av att tid och resurser avsätts för yrkeslärarna att göra regelbundna besök på arbetsplatserna där eleverna gör sin arbetsplatsförlagda utbildning.

– Många yrkeslärare inom förbundet vittnar om allt för knapp tid för att upprätthålla tillräckligt goda kontakter med arbetsplats, handledare och elev.   Samtidigt visar också Skolinspektionens granskning att det finns stora möjligheter om skola och arbetsliv kan förbättra sitt samarbetet, säger Bo Jansson.

– Skolinspektionens granskning visar också att stort fokus nu måste läggas på att kraftigt förstärka kvaliteten på många av utbildningarna. Den bild som tecknas i Skolinspektionens granskning är att utbildningarna är långtifrån likvärdiga. Detta kräver kraftfulla insatser, samt kontroll av att eleverna får sin garanterade undervisningstid, säger Bo Jansson.  

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.