Kommunerna duckar i skoldebatten

Det är sällan kommunerna ställs till svars för de sjunkande skolresultaten, det är sällan de är med i debatten överhuvudtaget. Det visar en ny mediaanalys från Retriever som Lärarnas Riksförbund beställt. Istället är det rikspolitikerna som tar debatten - trots att de inte bär huvudansvaret.

-  Det är väldigt talande att kommunerna, som idag bär huvudansvaret för skolorna, såväl för finansiering som för drift, inte finns med som drivande aktör i den offentliga skoldebatten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

D
etta synliggör den otydliga ansvarsfördelningen mellan rikspolitiker och kommunpolitiker i frågan om skolan. Här ligger ansvaret på kommunnivå, men trots det är det rikspolitikerna som ställs till svars, säger Bo Jansson.

Medieanalysen som är baserad på riksmedia visar att "fel" aktörer kommer till tals.

- Inte heller de som dagligen lever i skolmiljön, som lärare, elever och rektorer får något större utrymme i debatten, säger Linda Larsson, Medieanalytiker på Retriever.

Analysen visar att kommunpolitikerna förekommer i åtta procent av alla artiklar. Lärare får inte heller en stor del av kakan, räknar man samtliga artiklar får lärare komma till tals i elva procent av dessa. Ledarskribenterna har totalt 22 procent av utrymmet och rikspolitikerna 24 procent.

- Det är till stor del landets ledarskribenter som sätter bilden av den svenska skoldebatten, och de kommer sällan med några lösningar, fortsätter Linda Larsson.


Få vill ha kommunerna som huvudmän
En ny undersökning från Exquiro, som Lärarnas Riksförbund också presenterar i Almedalen - med 3000 genomförda intervjuer - visar dessutom att endast 17 procent av de svenska väljarna vill ha kvar systemet som vi har idag med kommunerna som huvudansvariga för skolan.

- Detta är ett totalt underkännande av de kommunala huvudmännen. Inte bara lärarna vill ha statlig skola utan större delen av väljarkåren, från båda sidor blockgränsen. Huvudmännen tar inte sitt ansvar i debatten, många gör det tyvärr inte heller i verksamheten, säger Bo Jansson som menar att det är hög tid för staten att ta över ansvaret för skolan.

Hela rapporten bifogas i detta pressmeddelande.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61
För upplysningar:
Frida Ekberg, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Det är väldigt talande att kommunerna, som idag bär huvudansvaret för skolorna, såväl för finansiering som för drift, inte finns med som drivande aktör i den offentliga skoldebatten.
Bo Jansson