Krävs krafttag för att klara skolan

- Alltfler elever är inte behöriga för att läsa vidare i gymnasiet. Samtidigt ökar klyftorna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Jag håller med utbildningsministern om att det är ett allvarligt, exceptionellt läge, för svensk skola, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Nya siffror från Skolverket visar att 14 000 elever inte var behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan i våras och det är fler än året innan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Staten måste agera tydligt för att stärka likvärdigheten
- Det är välkommet att utbildningsminister Gustav Fridolin nu ännu tydligare lyfter statens ansvar för skolan. Nu måste också staten på allvar agera för att stärka likvärdigheten, säger Bo Jansson.

- Vi kan inte fortsätta se behörigheten sjunka år för år. Fler måste bli behöriga och kunna gå vidare till gymnasieskolan. Lärarnas Riksförbund har länge varnat för ökande skolsegregation. Skillnaderna ökar mellan elever som kan få mycket stöd hemifrån och de som inte kan få det, säger Bo Jansson.

En förklaring till de försämrade siffrorna är att nyanlända elever har svårt att klara sin skolgång. Åldern vid ankomsten spelar givetvis stor roll. De elever som är yngre klarar sig bättre än de som är äldre vid ankomsten till Sverige.

Lärare måste ha rätt förutsättningar
- Vi lärare har länge påtalat att vi måste få rätt förutsättningar för att klara vårt uppdrag. Vi måste se tydliga konkreta insatser för att höja resultaten och varje nyanländ elev måste få en individuell prövning.  Särskilda insatser krävs, säger Bo Jansson.

- Det är vi lärare som kommer göra jobbet och som ska klara av att ge alla elever en god undervisning. Därför måste förutsättningarna med lön och arbetsförhållande vara bättre så att fler lärare väljer - och stannar i – läraryrket. I dag anser inte svenska lärare att deras yrke värderas i samhället.

Steg mot ökat nationellt ansvar för skolan behövs nu
- Mycket av det som måste göras när det gäller styrning och finansiering ska göras i Skolkommissionen, enligt utbildningsministern. Men det håller inte att regeringen sätter allt på paus till dess att kommissionen blir klar om två år. Vi behöver ta steg i riktning mot ökad nationell finansiering och styrning av skolan.

- Det behövs ett annat ansvar för skolan. Ansvaret för skolan kan inte bollas runt mellan olika aktörer. Staten måste sätta ner foten nu, avslutar Bo Jansson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Det behövs ett annat ansvar för skolan. Ansvaret för skolan kan inte bollas runt mellan olika aktörer. Staten måste sätta ner foten nu.
Bo Jansson