Krävs nytt finansieringssystem för svensk skola

För att få ett tydligare statligt ansvar behöver ett annat finansieringssystem för den svenska skolan utredas. Det skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson idag på DN Debatt tillsammans med Per Kornhall, författare och ledamot i kungliga vetenskapsakademins kommitté för skolfrågor samt Bo Sundblad, universitetslektor, sakkunnig i betygsberedningen.
De pekar på att länder med bra Pisaresultat riktar resurser dit de bäst behövs. I Sverige har utsatta skolor ofta inte tillräckligt med pengar. Kommunerna respekterar inte grunden för resultatstyrningsmodellen. Ett socioekonomiskt viktat statsbidrag skulle ge mer likvärdighet

- Vi är överens om att detta kan vara det första konkreta steget mot en statlig skola. Sedan måste det byggas på med flera steg, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund. 
  

Samtidigt som den svenska skolan diskuteras med en sällan skådad intensitet vågar ingen tala om det som verkligen skulle göra skillnad: Rätt styrda resurser. Genom en ökad statlig styrning skulle många av de förändringar som krävs, t ex mer lärartid till att för- och efterarbeta undervisningen, kunna bli verklighet, menar debattörerna.   

- En viktig slutsats i PISA 2012 är att framgångsrika länder använder sina resurser där de bäst behövs. Sverige skiljer sig markant från dessa länder genom att svenska skolor i utsatta områden oftare rapporterar att de inte har tillräckliga resurser. Elever i sådana områden har också oftare obehöriga lärare än elever i socioekonomiskt starka områden. Kommunerna respekterar inte grunden för resultatstyrningsmodellen, säger Bo Jansson.

Det är en förbisedd effekt av den kommunala ekonomistyrningen, att många kommuner har utvecklat en praxis med elevpeng. Det motverkar socioekonomisk fördelning i den kommunala skolan, vilket både Skolverket och Skolinspektionen påpekat.

- Vi behöver ett mer likvärdigt finansieringssystem som säkrar att alla elever, lärare och rektorer får de resurser de behöver för att kunna nå målen i enlighet med skollagens krav, säger Bo Jansson.

Läs debattartikeln ”Så kan de svaga eleverna ges mer resurser i skolan”.

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-de-svaga-eleverna-ges-mer-resurser-i-skolan/

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Vi behöver ett mer likvärdigt finansieringssystem som säkrar att alla elever, lärare och rektorer får de resurser de behöver.
Bo Jansson