Lärarnas Riksförbund kräver garantier för beslut om lärarlegitimation

Skolverket måste garantera att besluten om lärarlegitimation följer de strikta regler för myndighetsutövning som lagen föreskriver. Annars riskerar legitimiteten för hela lärarlegitimationen att skadas. Det menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner med anledning av rapporteringen kring att ett privat bemanningsföretag - med lägre löner för de anställda - har ansvarat för handläggningen av ansökningarna om lärarlegitimation, och att detta inte alltid har skett på ett korrekt sätt.

- Det är viktigt att denna för lärarna så viktiga reform nu inte förfelas genom att det går fort och blir fel i beslutsprocessen. Skolverket måste ta ansvar för att beslut om lärarlegitimation sker på ett rättssäkert sätt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Lärarlegitimationerna är helt centrala i arbetet med att stärka läraryrkets status, och för att garantera att det bara är behöriga lärare som undervisar och sätter betyg. Då är det extra allvarligt om det framkommer att Skolverket har bidragit till att pressa ned löner för andra akademiker i processen med att handlägga dessa lärarlegitimationer, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Daniel Färm, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-650 12 09

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där huvudelen av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.

Prenumerera