Moderaternas väljare vill behålla skolvalet, men ta bort vinstuttag i skolan

Idag talar Moderaternas partiledare Ulf Kristersson under den pågående Järvaveckan. Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att moderaternas väljare anser det fria skolvalet vara viktigt, men samtidigt är många negativa till vinstuttag. 
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra. De anser att det fria skolvalet är viktigt, men samtidigt är många emot vinstuttag i skolan – och de är för statligt ansvar för skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbunds stora väljarundersökning visar att skolan fortsatt är en av valets viktigaste frågor.

– Om moderaterna vill vara ett statsbärande parti borde de ta hänsyn till skolfrågornas stora vikt. Skolans betydelse är egentligen självklar, det är ju i skolan vi kan förbereda kommande generationer för den framtid vi inte vet så mycket om, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Relativt svagt stöd för partiets skolpolitik
Inte ens hälften av de moderata väljarna anser att det egna partiet har den bästa skolpolitiken. Samtidigt uppger så många som 4 av 10 M-väljare att de är beredda att rösta på ett annat parti om det partiet skulle ha bättre skolpolitik.

Fria skolvalet viktigt för moderata väljare
M-väljarna prioriterar det fria skolvalet högre än övriga väljargrupper. Det är dock slående att 50 procent av de tillfrågade väljarna samtidigt uppger att de är negativa till vinst i friskolor. Moderata väljare ser inte valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra. En klar majoritet av M-väljare anser också att staten bör ta över ansvaret för de skolor som idag är kommunala.

Läs hela undersökningen "Skolan, valet och väljarnas värderingar":
https://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/skolanvaletochvaljarnasvarderingar.5.4b795051163bfd3de5a6df18.html

För kommentarer:
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, 073-430 42 74 

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera