Nationella prov bör rättas centralt

Det finns skäl att se över hur de nationella proven genomförs anser Lärarnas Riksförbund. 

– Vi vet att lärarna är mycket positiva både till att proven ska digitaliseras och att de ska rättas centralt, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Hela 86 procent av alla lärare vill ha central rättning av de nationella proven. Incidenten i Stockholm och Malmö där elever kommit över facit till nationella prov i matematik och som spridits på nätet, hade kunnat undvikas om proven rättats centralt, säger Bo Jansson.

Inget system är felsäkert, men rutiner måste skärpas
Rutiner på skolorna säger att prov och facit ska förvaras säkert och inlåst fram till skrivningsdagen. Facit ska inte vara ute innan eleverna genomfört provet. Nu behöver rutinerna skärpas upp. Tydligt ansvar måste läggs på skolorna och rektor att hanteringen är enligt sekretess.

– Det måste handla om ett handhavandefel i detta fall. Någon har begått ett misstag. Och missar kan ske i alla system, men om proven rättas centralt minskar risken, säger Bo Jansson.

Arbetsbelastningen kring nationella proven tynger  

Ett annat viktigt argument för central rättning av nationella prov är lärarnas arbetsbelastning. Lärarna har både fått se ökad administration och dokumentation. Ett antal i sig positiva skolpolitiska reformer har bidragit till ökad arbetsbörda. En av dessa reformer är införandet av fler nationella prov i grundskolan, säger Bo Jansson.

– Lärarnas Riksförbund anser att eftersom nationella prov beslutas och konstrueras på statlig nivå och fyller en särskilt viktig likvärdighetsfunktion, borde även rättning och sammanställning kunna ske centralt. I vilken utsträckning detta kan ske, och om nationella prov i sin helhet skulle kunna rättas centralt bör därför utredas, säger Bo Jansson.

Se lärarnas svar om nationella prov i undersökningen "Prioritera rätt" på sidan 7.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Citat

Hela 86 procent av alla lärare vill ha central rättning av de nationella proven. Incidenten i Stockholm och Malmö där elever kommit över facit till nationella prov i matematik och som spridits på nätet, hade kunnat undvikas om proven rättats centralt
Bo Jansson