Nu måste Stockholms stad sätta fart på arbetet med lärarnas arbetsbelastning!

Det har nu gått tre veckor sedan Arbetsmiljöverkets skarpa föreläggande till Stockholms stad angående lärarnas arbetsbelastning inom Utbildningsförvaltningen kom. Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad stod som enda fackliga organisation bakom den anmälan som ledde till Arbetsmiljöverkets beslut.

Det enda som har hänt hittills är att skolborgarrådet Lotta Edholm på onsdagen meddelande att staden inte kommer att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut, medgav "att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbörda" och uttryckte arbetsgivarens avsikt att i nära samarbete med facken göra sitt yttersta för att minska lärarnas arbetsbörda.

- Lärarnas Riksförbund välkomnar denna insikt från arbetsgivarsidan, men vi kräver att arbetet med att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer börjar omedelbart och utgår från den centrala förvaltningsnivån, vilken Arbetsmiljöverket riktar föreläggandet till. Lärarna måste redan under våren och inför kommande läsår, som planeras för fullt nu, tydligt märka att arbetsbelastningen minskar, säger Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

- Vi uppskattar att även Lärarförbundets avdelning i staden nu ansluter sig till kraven på att lärarnas arbetsbelastning ska minska. Vissa av punkterna i den handlingsplan som Lärarförbundet presenterade igår fanns med i det förslag på åtgärder som vi lade fram till Arbetsmiljöverket vid inspektionen redan den 18 januari.

- Lärarnas Riksförbund är sedan ett par år den största och snabbast växande fackliga organisationen för lärare i grundskolan och gymnasiet inom Utbildningsförvaltningen och i Stockholms stad som helhet.Vi tror att vårt långsiktiga, tydliga och konsekventa arbete mot den ökade arbetsbelastning som drabbat lärarna är en av de bidragande orsakerna till våra ökande medlemstal, avslutar Ragnar Sjölander.

Kontakt och kommentarer:
Ragnar Sjölander, ordförande och huvudskyddsombud,
Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad
08-508 42 302 / 076-12 42 302

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildningen. Vi organiserar  majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet, där de flesta lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.