Politiska krisen hotar avgörande satsningar på skolan

Satsningarna på skolan och lärarlöner hotas. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner.  Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets ­attraktivitet får inte svikas, skriver Bo JanssonLärarnas Riksförbund och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, på DN Debatt i dag.

"I dag borde riksdagen ha fattat ett mycket viktigt beslut: att staten i budgeten satsar 12 miljarder kronor under de närmaste åren på skolan och för att höja läraryrkets attraktivitet. Detta skulle bland annat ha möjliggjort rejäla höjningar av lärarnas löner, vilket är nödvändigt för att fler ska vilja bli – och stanna kvar som – lärare."

"Regeringens förslag till lärarlönesatsning är en möjlighet för riksdagen att visa att samhället – som har nedvärderat läraryrket under så lång tid – faktiskt tar ansvar för att uppvärdera yrket. Om vi återigen ska bli en kunskapsnation i världsklass och skapa jobb som bygger på att vi konkurrerar med kunskap och inte låga löner behöver vi vända kunskapsutvecklingen i den svenska skolan. Lärarna är nyckeln för att det ska kunna ske."

”Bråket om budgeten riskerar ­satsning på skolans framtid”, DN Debatt

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Bo Jansson
Det är nu ett år sedan hela Sverige drabbades av Pisa-chocken och de dominerande partierna har ännu inte lyckats samla sig för satsningar som kan vända utvecklingen. I stället för att mötas och hitta breda lösningar överlåter man till Sverigedemokraterna att anta eller förkasta.