Regeringen inför obligatorisk läxhjälp samtidigt som kommuner vill avskaffa läxor

Regeringens förslag om obligatorisk läxhjälp visar på det dubbla huvudmannaskapets problem.


- Läxor är naturlig del av elevernas inlärningsprocess. De kan utformas så att de stärker elevernas färdighetsträning och bör normalt klaras av eleverna själva för att sedan följas upp i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

- Men det är intressant att regeringens förslag om obligatorisk läxhjälp kommer samtidigt som det nu finns huvudmän som säger att de vill avskaffa läxor. Detta visar på behovet av ökad statlig styrning av skolan, säger Bo Jansson.

- Det är viktigt är att slå fast att lärare inte kan förväntas gör detta arbete obetalt. Ska det göras inom skolans ram måste det också satsas resurser för ersättning till lärarna som får mer arbetsuppgifter, säger Bo Jansson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

det är intressant att regeringens förslag om obligatorisk läxhjälp kommer samtidigt som det nu finns huvudmän som säger att de vill avskaffa läxor.
Bo Jansson