Regeringens förslag riskerar att sänka statusen

Det är för lågt söktryck till platserna på lärarutbildningen, så nu vill regeringen öka antalet platser med 20 procent. Var är logiken?  
I vårpropositionen som presenteras om en knapp månad aviserar regeringen en utbyggnad av högskolan med drygt 10 000 platser, över 90 procent av de platserna går alltså till lärarstudenter.

- Vi vill, precis som regeringen, rekrytera de bästa till läraryrket, de med högst betyg från gymnasiet. De bästa studenterna går till de utbildningar som har högst status, och det gör i sin tur att statusen på de utbildningarna höjs eftersom det bara är de bästa som blir antagna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

- Regeringens förslag riskerar att få motsatt effekt om de inte i nästa vecka har tänkt presentera ett förslag om kraftigt höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor, eftersom det är det som kan få fler att söka sig till läraryrket. Det rår inte riksdagspolitikerna på med dagens huvudmannaorganisation. Det är en ologisk slutsats att tro att man ökar motivationen hos de som har högst betyg från gymnasiet att söka en utbildning genom att se till att vem som helst kommer in, säger Elina Halvarsson, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud.

Söktrycket mäts genom att se till hur många som söker till utbildningen och hur många av de som söker som kommer in. Det innebär att man kan öka söktrycket på två sätt; genom att fler söker eller genom att antalet platser blir färre. Om man däremot ökar antalet platser men inte förmår att få fler att söka utbildningen så leder det bara till att ribban sänks för vem som får börja på utbildningen.

- Fler utbildningsplatser kommer inte leda till att fler vill bli lärare. Fler platser kräver dessutom mer direkta forskningsmedel. Regeringen verkar tro att kapaciteten att ta emot fler lärarstudenter redan finns, men lärarutbildningen är kritiserad för att andelen disputerade lärare är lägre än på andra professionsutbildningar, säger Bo Jansson.

- Läraryrkets status måste höjas, men regeringens förslag riskerar snarare att sänka statusen, säger Elina Halvarsson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

Elina Halvarsson, ordförande LR Stud, 070-298 13 33

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, LR Stud, arbetar för att förbättra svensk skolas förutsättningar. LR Stud har cirka 18 000 studerandemedlemmar.

Taggar:

Citat

Läraryrkets status måste höjas, men regeringens förslag riskerar snarare att sänka statusen.
Elina Halvarsson