Resurserna ska gå till skolan

Idag presenterade Ilmar Reepalu Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden". Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén kommenterar förslaget.

Undervisningen ska präglas av hög kvalitet. Det betyder att skattepengar som avsätts till skolan ska gå tillbaka till skolan. Eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten så det kommer lärare och elever till del, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén och fortsätter:

Vinster ska komma skolan till del

Vi är överens med utredaren om att det är helt orimligt med höga vinster som inte kommer skolan till del. De vinster som utredaren redovisar är fullständigt oacceptabla mot bakgrund av situationen i den svenska skolan med sjunkande kunskaper hos eleverna. Lärartäthet och lärarlöner är dessutom ofta sämre i de fristående skolorna. Vårt krav på återinvestering av överskottet kan göra det problematiskt att driva skola i just aktiebolagsform.

Nu vill vi se att det politiska systemet enar sig kring ett förslag som blir hållbart över tid och innebär skolpengen ska gå till sådant som är förknippat med undervisning och inget annat. Ingen tjänar på en fortsatt strid om sådant som de flesta människor är överens om. Så lägg nu undan de ideologiska skygglapparna och låt en seriös diskussion ta vid, avslutar Åsa Fahlén.

       

Håkan Carlsson, presskontakt 073-4389257

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Vi är överens med utredaren om att det är helt orimligt med höga vinster som inte kommer skolan till del.
Åsa Fahlén