Skolan viktig i regeringsförklaringen

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund välkomnar att statsministern i regeringsförklaringen ägnade så stor tid åt skolan och att han underströk genomförandet av de viktiga reformer som skolan står inför. Samtidigt saknade hon besked om lärarlegitimationen och en utredning av 90-talets skolreformer.

En av de viktigaste åtgärderna för utbildningsminister Jan Björklund är att omgående tillsätta en utredning om konsekvenserna av 90-talets skolreformer. En sådan utredning har även oppositionen utlovat. Det är därför förvånande att Reinfeldt inte nämner detta alls i regeringsförklaringen, menar Metta Fjelkner.

- Att båda blocken är överens om att utreda konsekvenserna av 90-talets skolreformer borde borga för en skyndsam och nödvändig utredning.

Hon tycker också att det är underligt att statsministern inte nämner lärarlegitimationen som ska införas.

- Sveriges står inför ett viktigt förändringsarbete i skolan. Redan beslutade reformer måste förverkligas. Annonserade reformer måste beslutas, säger Metta Fjelkner.

Trots det oroliga parlamentariska läget i riksdagen står regering och opposition nära varandra i flera viktiga skolfrågor.

- Skolan var den viktigaste valfrågan. Förväntningarna är därför höga. Såväl väljare som lärare, elever och föräldrar förtjänar ett tydligt politiskt ledarskap i skolfrågorna. Vi förväntar oss att de etablerade partierna tar ansvar för breda överenskommelser om bland annat betyg, säger Metta Fjelkner.  

När regeringen nu är utsedd måste utbildningsministern börja med att:

  • utreda kommunaliseringen
  • införa en legitimation för lärare
  • vidta åtgärder för att öka attraktionskraften i läraryrket
  • se till att den nya lärarutbildningen blir som det var tänkt
  • hitta en ny statlig finansieringsmodell för likvärdig skola

 

 

För kommentarer: Metta Fjelkner, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68  

För upplysningar: David Hulth Wallgren, vik presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Om oss

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Prenumerera