Staten får inte abdikera - fri dimensionering av lärarutbildningarna orimlig

Lärarnas Riksförbund välkomnar Riksrevisionens förslag över hur regeringen ska ta ett ökat ansvar för lärarutbildningens dimensionering, men anser att det inte är tillräckligt. Det är staten som har ansvaret för hur många lärare som utbildas och från detta ansvar får staten inte abdikera.

– Det är för mig oförklarligt hur regeringen låtit den mer eller mindre fria dimensioneringen av lärarutbildningen fortgå. Idag har vi ett kraftigt överskott av lärare i historia, samtidigt som det råder ett kraftigt underskott på lärare inom bland annat kemi, biologi och i vissa moderna språk, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

– Det räcker inte med en ökad samordning utan staten måste fullt ut reglera utbildningsplatserna i landet lärosätena, denna reglering bör genomföras i samråd med parterna och lärosätena, säger Bo Jansson.

– Problemet med för få sökande löser vi dock inte med en reglering utan det krävs kraftigt höjda lärarlöner. Miljöpartiet gick till val på statliga lönesatsningar, något som till stor del bejakats av Socialdemokraterna. Jag förväntar mig att den kommande statsbudgeten innehåller en lösning på kort och lång sikt på hur läraryrket lönemässigt kan uppvärderas, säger Bo Jansson.

Riksrevisionen har granskat hur lärarutbildningen dimensioneras och rekommenderar regeringen att:

  • Justera resurstilldelningssystemet så att det inom lärarutbildningen blir möjligt att stärka lärosätenas förutsättningar att ge utbildningar inom bristämnen även när studentantalet är litet.
  • Stimulera och underlätta ytterligare för lärosätena att samverka rörande lärarutbildningen för att på så sätt uppnå ökad specialisering mellan lärosätena.
  • Fortsätta arbetet med att utveckla statistiken rörande verksamma lärare och i ökad utsträckning tillgängliggöra information för skolhuvudmännen, vilket ökar huvudmännens möjlighet att ge lärosätena ett gott underlag för dimensionering.
  • Utreda om examenstillståndprövningen bör innefatta även dimensioneringsaspekten.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Det räcker inte med en ökad samordning utan staten måste fullt ut reglera utbildningsplatserna i landet lärosätena, denna reglering bör genomföras i samråd med parterna och lärosätena.
Bo Jansson