Staten får inte abdikera – mer insatser krävs för en likvärdig skola

– Riksrevisionens granskning är en stark varningsklocka. Staten måste ta ett tydligare och mer övergripande ansvar för att skollagens mål om en likvärdig skola ska kunna förverkligas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Idag presenterade Riksrevisionen ytterligare en granskning av statens insatser på skolområdet. Det handlar om statsbidrag för bland annat matematiklyft, lärarlyft och karriärtjänster.

Granskningar visar att dessa statliga satsningar som är avsedda att öka likvärdigheten, snarare tenderar att öka skillnaderna i skolsystemet. Orsaken är bland annat att skolor med låga kunskapsresultat inte söker dessa bidrag i lika stor utsträckning som skolor med bra resultat.

– De statliga bidragen är mycket bra i syfte att höja kvalitén, men det bygger på att alla kommuner och huvudmän också ansöker om dem. Statsbidragen är rätt tänkta som en kvalitetsinsats, men de får inte bygga på en slags frivillighet från huvudmännens sida, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund anser att regelverket för statsbidragen behöver ses över, i väntan på en större parlamentarisk utredning om skolans styrning och finansiering. Riksrevisionens rekommendationer till regeringen om att ”riktade informationsinsatser kan intensifieras" räcker inte.

Likvärdigheten i svenska skola måste stärkas. Det visar inte minst OECD:s granskning som presenterades förra veckan och som just slår fast att oklarheten kring styrningen och finansieringen av skolan är ett stort problem.

– En parlamentarisk utredning ska tillsättas och arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan, avslutar Bo Jansson.

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

De statliga bidragen är mycket bra i syfte att höja kvalitén, men det bygger på att alla kommuner och huvudmän också ansöker om dem. Statsbidragen är rätt tänkta som en kvalitetsinsats, men de får inte bygga på en slags frivillighet från huvudmännens sida.
Bo Jansson