Stockholm stad fördröjer konkreta åtgärder mot lärarnas arbetsbelastning

 – Utbildningsnämndens beslut från torsdagen om att överklaga vitet från Förvaltningsrätten innebär att den nya majoriteten skickar en mycket negativ signal till lärarna om arbetsgivarens syn på arbetsbelastningsfrågan och behovet av snara åtgärder, säger Ragnar Sjölander, ordförande och huvudskyddsombud i Lärarnas Riksförbund i Stockholm. 

Stockholms stad utbildningsnämnd beslutade på torsdagseftermiddagen, efter rekordsnabb beredning av ärendet, att överklaga förvaltningsrättens dom om vitesföreläggande.
Vitet på 700.000:- innebär ett stöd för Arbetsmiljöverkets beslut i november 2013 att inte godkänna stadens svar på kravpunkt 1 i föreläggandet från februari samma år, vilket föranleddes av en anmälan från Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

– Enligt föreläggandet skulle arbetsgivaren skriftligen klarlägga "vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid.", "i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till" och "vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete." I kontrast till gårdagens beslut valde den dåvarande borgerliga majoriteten i mars 2013, med skolborgarrådet Lotta Edholm (fp), att inte överklaga Arbetsmiljöverkets föreläggande, säger Ragnar Sjölander.

Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad har hävdat att Förvaltningsrättens dom till stöd för Arbetsmiljöverket utgör en bekräftelse på vår bestämda uppfattning att utbildningsförvaltningen inte tagit föreläggandet och lärares arbetsbelastning på tillräckligt stort allvar.  Arbetsmiljöverket har aviserat ett nytt föreläggande till utbildningsförvaltningen angående detta.

De konkreta åtgärder som omedelbart behöver vidtas mot lärarnas arbetsbelastning kommer att bli ytterligare fördröjda genom gårdagens nämndbeslut från den nya majoriteten, säger Ragnar Sjölander.

Ragnar Sjölander
Ordförande och huvudskyddsombud
Lärarnas Riksförbund i Stockholms stad
ragnar.sjolander@stockholm.se
08-508 42 302, 076-12 42 302

Lärarnas Riksförbund (LR) är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.
LR Stockholm är det största fackförbundet för lärare i grundskolan och gymnasieskolan i Stockholm.