Sverige behöver en nationell IT-strategi för skolan

Idag presenterar allianspartierna förslag till utgångspunkter för en nationell IT-strategi för skolan.

– Det är ett bra initiativ, men det måste också leda till resultat. Lärarnas Riksförbund har länge krävt en sammanhållen och nationell IT-strategi, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Det är hög tid att vi får en verklig nationell strategi. Och jag hoppas att också regeringen tar tag i detta nu, säger Bo Jansson. 

Behövs enighet om strategi

– Vi ligger efter i Sverige. Det är angeläget att vi får bred politisk enighet kring detta så att vi ser konkreta resultat, säger Bo Jansson.

Sedan drygt tre år tillbaka har Danmark en nationell IT-strategi för skolan. Där har avtal slutits mellan stat och kommuner. 

– Vi behöver ta efter detta i Sverige. Det brådskar och vi väntar oss besked inom kort, så att vi kan ta nya steg framåt för skolan, säger Bo Jansson.

– Detta är viktigt för att stärka likvärdigheten. I Sverige har olika skolor vitt skilda förutsättningar när det gäller IT, säger Bo Jansson.

Fortbildning behövs

– Det är angeläget att inte glömma bort lärarens viktiga roll med mer IT i undervisningen, säger Bo Jansson.

Lärarna behöver erbjudas fortbildning för att kunna använda sig av tekniken på bästa sätt.

– En ny IT-strategi måste dessutom omfatta alla skolor, såväl de kommunala som de fristående, avslutar Bo Jansson.

Se länk till artikel i SvD:
http://www.svd.se/alliansen-vill-se-snabbt-it-lyft-for-barn

För kommentarer:
Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 61

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.