Välkommen lönesatsning måste permanentas

Folkpartiets förslag om lönesatsningar är bra, det ökar attraktiviteten i yrket, men nu är det viktigt att karriärlärarsystemet och lönesatsningarna som man nu vill utöka också permanentas för lärarna, säger Helena Linge, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Under sin dag i Almedalen presenterade Folkpartiet ett förslag på fortsatt utbyggnad av det karriärtjänstsystem som Lärarnas Riksförbund föreslog för grundskolans och gymnasiets lärare redan 2011. 

Partiet vill se en utökad karriärreform för kvinnodominerade akademikeryrken i offentlig sektor. På sikt säger man att målet är att en fjärdedel av de anställda inom dessa grupper ska omfattas av karriärtjänsterna.

- Vi behöver en gedigen satsning på löner för lärarkollektivet och karriärlärartjänsterna hjälper till att höja lönenivåerna, säger Helena Linge.

En statlig karriärtjänstsatsning där staten går in i lönesättningen har blivit nödvändig när inte arbetsgivarna, företrädda av bland andra SKL, har lyckats med den centrala delen i sitt arbetsgivaransvar, nämligen att rätt lönesätta lärarna och sin personal. 
 
Däremot är det inte lika självklart att yrken där marknadskrafterna har pressat upp lönerna har samma behov av statliga insatser.

- Detta visar dock att den modell som vi lanserade för tre år sedan är intressant och det understryker väldigt tydligt att kommunerna misslyckats med lönesättningen och att öka lönespridningen och ge den enskilde möjlighet till en lönekarriär under sitt yrkesliv, säger Helena Linge.

- Vi behöver permanenta karriärtjänsterna och karriärlönerna, vilket är något som Jan Björklund lovade skulle ske när han talade på Skolforum i höstas, påminner Helena Linge.

- Det krävs också en tydlighet kring lektorerna inom karriärlärarsystemet. Det totala antalet tillsatta lektorstjänster i landet var 38 st i höstas. Det är viktigt att huvudmännen också nyttjar den utökade karriärlärarsatsningen till att tillsätta lektorstjänster, vilket man uppenbarligen från huvudmännens sida valt att prioritera ner eller bort, säger Helena Linge.
 

För kommentarer:
Helena Linge, andre vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-215 10 15

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Taggar:

Citat

Vi behöver permanenta dessa karriärtjänster.
Helenaq Linge